Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Thương chính, trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của vietnam trong tháng 10/2019 đạt 46,61 tỷ đô la, luỹ kế đến hết 04 tuần 10, kim ngạch xuất du nhập đạt 428,3 tỷ USD.

Khác lạ, trong 04 tuần 10/2019 cán cân thương nghiệp hàng hóa cả nước thặng dư 1,86 tỷ đô la Mỹ, đưa mức thặng dư lũy kế trong khoảng đầu năm đến hết bốn tuần 10 lên 9,01 tỷ. Dữ liệu này cập nhật mới so với con số ước lượng lúc trước của Tổng cục Báo cáo.

Chi tiết, trong bốn tuần 10, kim ngạch xuất khẩu đạt 24,23 tỷ USD, kim ngạch nhập cảng đạt 22,37 tỷ. Lũy kế từ đầu năm tới hết bốn tuần 10, kim ngạch xuất khẩu đạt 218,82 tỷ USD, kim ngạch du nhập đạt 209,81 tỷ.

So với cùng kỳ năm rồi, kim ngạch xuất du nhập 04 tuần 10/2019 tăng 8%, trong đó kim ngạch xuất khẩu tăng 8,3% và kim ngạch du nhập tăng 7,7%.

Về xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu bốn tuần 10 đạt trị giá cao nhất ở mặt hàng điện thoại và linh kiện đạt 5,2 tỷ USD, giảm 4% so với bốn tuần trước, tuy nhiên cộng dồn hết bốn tuần 10, kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này tăng đạt 44 tỷ đô la, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm rồi.

Hình như, trong tháng 10, giá trị xuất khẩu máy vi tính và vật phẩm điện tử cũng đạt 3,5 tỷ đô la Mỹ; hàng dệt may 2,6 tỷ USD; máy móc trang bị, phụ tùng khác đạt 1,7 tỷ đô la Mỹ; giày dép các loại đạt 1,59 tỷ đô la.

Về nhập cảng, các mặt hàng có giá trị nhập khẩu cao, bao gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 4,4 tỷ đô la Mỹ; máy móc, trang bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 3,1 tỷ đô la Mỹ; laptop và linh kiện đạt 1,5 tỷ USD; vải các loại 1,2 tỷ đô la Mỹ; sắt thép các loại đạt 891 triệu đô la.

Theo Hạ An

BizLive


Đọc thêm: dat xanh