HĐQT Chứng khoán Bản Việt (VCSC, VCI) vừa phê chuẩn kế hoạch phát hành trái khoán kỳ 2 của đợt 2 với tổng giá trị 331,5 tỷ đồng. Chi tiết, số lượng chào bán kỳ 2 là 33.152 trái phiếu, mệnh giá 10 triệu đồng/công ty, giá chào bán bằng mệnh. Thời gian thực hiện dự kiến từ 04 tuần 11/2019 tới bốn tuần 1/2020.

Được biết, đợt chào bán này nằm trong chiến lược huy động đợt 2 theo Quyết nghị HĐQT ngày 9/8/2019, tổng trị giá 500 tỷ đồng. Trong đó, trái khoán tạo ra là trái phiếu ghi danh, không biến đổi và không có của cải bảo đảm. Khối lượng phát triển 50.000 đơn vị với mệnh giá 10 triệu tiền việt/trái phiếu.

Lãi suất của từng đợt tạo ra của VCSC tùy thuộc tham gia tình hình hoạt động Tổ chức kinh doanh và theo quyết định ban Tổng Giám đốc, đương nhiên tối đa không quá mức lãi suất tiền gửi trung hạn bình quân của BIDV và Vietinbank cộng 3%.

Nhà đầu tư chào bán đợt này là tư nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước, VCI đợt này sẽ sản xuất riêng biệt cho dưới 100 nhà đầu tư. Mục đích vận động nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, giúp bình ổn tài chính tăng cường hiệu quả hoạt động, cùng lúc tái cơ cấu các số tiền phải thanh toán với lãi suất theo hướng ổn định hơn.

Ngoài ra đó, giới hạn cho mượn với ngành nghề chứng khoán của các nhà băng bị khống chế ở mức tối đa 5% vốn chủ sở hữu của ngân hàng, cùng với tiêu chuẩn định giá của cải cầm cố thế chấp ở tỷ trọng rất thấp nên khả năng mở rộng hạn mức nguồn đầu tư khá hạn chế nhạo.

Cụ thể, VCSC dự sử dụng 500 tỷ thu về nhằm phục vụ hoạt động tự doanh chứng khoán, cho mượn margin... Đối ứng, các nguồn thu nhập để trả tiền lợi nhuận gốc trái khoán cũng trong khoảng hoạt động cấp margin tự doanh cùng dịch vụ trả lời môi giới...

Hoàn thành quý 3/2019, VCSC ghi kiếm được 150,4 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế VCSC giảm 29% xuống 492,6 tỷ đồng.

Chứng khoán Bản Việt (VCSC) sắp huy động thêm hơn 331 tỷ trái phiếu, tăng cường hoạt động tự doanh và cấp margin - Ảnh 1.

Tri Túc

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: mua dat