Ngân hàng Nhà nước đề xuất đã bổ sung thêm vài quy định về điều phong tỏa account thanh toán trong các trường hợp như trương mục trả tiền ăn lận, vi phạm qui định hoặc trường hợp đối tượng mua hàng chuyển tiền có nhầm lẫn sơ sót về số hiệu account, số tiền... nhằm giúp đối tượng mua hàng lấy lại được của nả đã chuyển nhầm cho người khác.

Đây là một trong những qui định mới được Ngân hàng Nhà nước đề nghị sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 101/2012/NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt (Nghị định 101).

Theo đó, Nhà băng Nhà nước cho biết, hiện thời ăn lận trong ngành thanh toán, trong đó có tù đọng sử dụng kĩ nghệ cao có thiên hướng càng ngày càng gia tăng và khó kiểm soát. Tù hãm trong ngành kĩ nghệ cao, trả tiền thẻ qua POS, thanh toán điện tử vừa qua có những diễn biến phức tạp với những hành vi, âm mưu mới, tinh vi hơn.

Trong khi đó, một số quy định hiện hành về mở và sử dụng trương mục trả tiền, dụng cụ trả tiền, phục vụ trả tiền, tổ chức, điều hành, vận hành, giám sát chuỗi hệ thống thanh toán, giám sát hoạt động trung gian trả tiền... tại Nghị định 101 cần tiếp tục được rà soát, biên tập, bổ sung và hoàn thành để thích hợp với nhu cầu thực tiễn.

Chuyển tiền nhầm tài khoản: Có thể phong tỏa tài khoản lấy lại tiền cho khách - Ảnh 1.
Nhà băng Nhà nước yêu cầu bổ sung nhiều pháp luật nhằm hạn chế rủi ro trong trả tiền không dùng tiền mặt

Vì vậy, cần tiếp tục cập nhật, bổ sung kịp thời các hành vi vi phạm, chế giễu tài giải quyết vi phạm cũng như các qui định hiện hành can dự để ngăn chặn, phòng đề phòng và thi hành tốt vai trò quản lý nhà nước về lĩnh vực thanh toán được bình an hiệu quả hơn.

Bởi vậy, tại Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 101, Nhà băng Nhà nước đã bổ sung thêm các hành vi bị cấm, bao gồm: cho thuê, cho mượn tài khoản trả tiền nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng account trả tiền của người khác để hoạt động bất hợp pháp, các hành vi can dự đến phục vụ trung gian trả tiền và phục vụ thanh toán không qua tài khoản của đối tượng mua hàng, hoạt động đại lý thanh toán...

Ngoài ra, về luật pháp tạo dựng và sử dụng tài khoản thanh toán Nhà băng Nhà nước đã bổ sung thêm một số pháp luật về nhân tố phong tỏa tài khoản thanh toán. Theo đó, trương mục có thể bị phong tỏa trong các trường phù hợp như đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện và có bằng chứng về việc tài khoản thanh toán gian lận, vi phạm quy định.

Khác lạ, cần công ty cung ứng dịch vụ thanh toán có thể phong tỏa trương mục khi phát hiện có lầm lẫn, sơ sót ghi Có nhầm vào tài khoản trả tiền của khách hàng hoặc theo yêu cầu hoàn trả lại tiền của đơn vị cung cấp dịch vụ trả tiền chuyển tiền do có lầm lẫn, sơ sót so với lệnh thanh toán của người chuyển tiền. Số tiền bị phong tỏa trên account trả tiền không vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sai sót.

Theo Nhà băng Nhà nước, luật pháp này nhằm kiểm soát an ninh và giúp đối tượng mua hàng lấy lại được tài sản đã chuyển nhầm cho người khác.

Ngoài ra, tài khoản cũng sẽ bị phong tỏa khi có đòi hỏi phong tỏa của một trong các chủ trương mục trả tiền phổ biến hoặc khi có tranh chấp giữa các chủ account thanh toán chung.

Trong các trường phù hợp này, account sẽ được hoàn thành phong tỏa khi  có chứng cớ về việc account thanh toán không ăn gian hoặc vi phạm luật pháp; Khi đã xử lý xong xuôi sai sót, lầm lẫn trong trả tiền chuyển tiền hoặc tranh chấp giữa các chủ tài khoản thanh toán thông thường đã được khắc phục.

Nhà băng Nhà nước cũng pháp luật việc phong tỏa account trả tiền nếu trái luật pháp gây thiệt thòi cho chủ trương mục thì bên ra lệnh phong tỏa tài khoản phải chịu bổn phận bồi hoàn theo qui định của qui định.

Theo Hà Loan

Bình an Thủ đô


Xem thêm: dịch vụ nhà đất