Tuần qua, Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) phát hành một lên tiếng, trong đó phần về hoạt động mua bán trái phiếu công ty tiếp diễn được lưu ý.

Tiếp tục, vì cốt truyện của thị trường trái khoán công ty trong khoảng đầu năm 2019 tới nay trở thành nổi trội, với rộng rãi thành viên tham gia và quy mô liên tiếp bùng nổ.

Bùng nổ không để trong ngoặc kép, khi xét đến tiêu chí ý tưởnrg phát hành hoạt động mua bán này từng được hoạch định hai năm trước.

Theo lên tiếng của SSI, lũy kế 10 tháng đầu năm 2019, tổng lượng trái phiếu tổ chức phát hành đã lên đến 178.732 tỷ đồng. Đáng xem xét là số liệu bao gồm cả các lô sản xuất ra công chúng nhưng không bao gồm các đợt sản xuất đơn lẻ trong 3 04 tuần đầu năm do chưa được thông báo.

Hình như đó, dữ liệu cập nhật trên Cổng tin tức của Bộ Vốn đầu tư ngày 06/11 gần đây mới chỉ nêu được con số tính tới ngày 28/6/2019, với khối lượng sản xuất lũy kế từ đầu năm chỉ là 89.483 tỷ đồng.

Với con số trên của Bộ Nguồn vốn, chừng mực đó cũng đã đủ để vượt xa chỉ tiêu ý tưởnrg đề ra, được xây dựng từ nhị năm trước.

Chi tiết, theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 14/8/2017, tiêu chí xác định dự kiến dư nợ thị trường trái khoán tổ chức đạt khoảng 7% GDP tham gia năm 2020 và khoảng 20% GDP vào năm 2030.

Với 89.483 tỷ đồng mà Bộ Vốn đầu tư cập nhật đến 28/6/2019 thì dư nợ hoạt động mua bán trái phiếu công ty đã đạt khoảng 10,22% GDP năm 2018, vượt kế hoạch đề ra đến năm 2020 theo Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu quá trình 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (ý tưởnrg đề ra là 7% GDP).

Còn ví như tính theo số liệu tập phù hợp và nêu trong báo cáo của SSI, 178.732 tỷ đồng lũy kế 10 04 tuần đầu năm nay, thực tiễn phát triển của thị trường trái khoán tổ chức đã vượt xa hơn nữa mục tiêu chiến lược nói trên.

Điều đặt ra, khi thị trường trái khoán doanh nghiệp sản xuất bùng nổ và vượt xa và vượt trước mốc dự trù như vậy, việc hiểu, điều hành và giám sát rủi ro có “vỡ lẽ ý tưởnrg” theo hay không?

Theo Lam Giang

Bizlive


Có thể bạn quan tâm: mua dat