Ngày 20/11 tới đây CTCP Thủy điện Gia Lai (mã chứng khoán GHC) sẽ chốt danh sách cũ kĩ đông chấp hành chi tạm thời ứng cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 20%, tương ứng cổ lỗ đông sở hữu 1 cũ kĩ phiếu được kiếm được về 2.000 đồng. Thời gian trả tiền kể trong khoảng ngày 10/12/2019.

Như vậy với 20,5 triệu cổ hủ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Thủy điện Gia Lai sẽ chi khoảng 41 tỷ đồng tạm bợ ứng cũ rích tức đợt này cho cũ rích đông.

Lúc trước ngày 19/8/2019 Thủy điện Gia Lai vừa chốt danh sách cổ đông tạm thời ứng cổ hủ tức đợt 1/2019 với tỷ lệ 15%. Như vậy tính cả đợt này cổ lỗ đông công ty nhận 35% cổ tức cho năm 2019. Tiêu chí chia cổ tức mà trước đây HĐQT đã đề ra trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 dự kiến 40%.

Gần đây Thủy điện Gia Lai vừa thông báo kết quả buôn bán quý 3 và 9 tháng đầu năm với doanh thu vững mạnh song lãi lại đi ngang cùng kỳ. Chi tiết trong riêng quý 3, thu nhập thuần của GHC đạt 68,3 tỷ đồng, tăng 61% cùng kỳ. Thu nhập nguồn vốn giảm mạnh chỉ bằng 1/3 cùng kỳ năm trước, các khoản chi tiêu đều tăng tương đối. Đáng để ý trong kỳ nảy sinh khoản chi tiêu tài chính hơn 11 tỷ đồng (chính yếu là chi phí lợi nhuận vay) trong khi cùng kỳ năm rồi không nảy sinh khoản chi phí này. Kết quả lãi sau thuế ghi kiếm được 25,6 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ 2018.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm đạt 88,6 triệu kWh, tương đương với tổng thu nhập 157,6 tỷ đồng, chấm dứt 69% kế hoạch năm. Lãi sau thuế ghi kiếm được 70,5 tỷ đồng, hoàn thành 70% chiến lược.

Trên hoạt động mua bán, cũ rích phiếu GHC vừa lập đỉnh với mức gia 38.000 đồng/cp và hiện vẫn đang giao dịch ở giá thành đó.

Cổ phiếu lập đỉnh, Thủy điện Gia Lai (GHC) tạm ứng tiếp 20% cổ tức bằng tiền đợt 2/2019 - Ảnh 1.

Minh Quang đãng

Theo Nhịp Sống Việt


Xem thêm: mua dat