CTCP Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán TLG) công bố quyết nghị HĐQT ưng chuẩn trợ thì ứng cổ lỗ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền với tỷ trọng 10%/mệnh giá (1 cũ rích phiếu nhận 1.000 đồng).

Ngày chứng nhận sau cuối là 12/12/2019 và ngày trả tiền dự định là 27/12/2019.

Như vậy với 77,8 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, TLG sẽ chi khoảng 78 tỷ đồng tạm ứng cổ hủ tức lần này cho cổ lỗ đông.

Năm 2018, TLG được biết đến là công ti tạp hóa có mức tăng trưởng thu nhập cao nhất trong khu vực ASEAN và xếp thứ 13 trong 40 công ti chợ nhanh doanh số vững mạnh cao nhất trái đất, theo báo cáo phân tích của công ti nghiên cứu Plimsoll thực hiện năm 2018.

Trên đà đó, trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019, Ban HĐQT cũng đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, trong đó tiêu chí thu nhập đạt 3.200 tỷ đồng, tăng 12% với năm 2018, lãi sau thuế hợp nhất dự định 325 tỉ đồng, tăng hơn 10% so với chấp hành năm 2018. Mức cũ rích tức chi trả cho năm 2019 dự kiến 20%.

Kết thúc 9 04 tuần đầu năm 2019 TLG ghi kiếm được thu nhập thuần 2.308 tỷ đồng, tăng 10%. Các khoản chi tiêu phát sinh đều tăng cao khiến lãi sau thuế đạt 254 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% và hoàn thành được 78% mục tiêu chiến lược năm. Doanh thu trên mỗi cũ kĩ phần (EPS) 9 tháng đạt 3.282 đồng.

Tính tới 30/09/2019, TLG ghi kiếm được 158 tỷ đồng quỹ đầu tư sản xuất, 463 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân chia và 393 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Trên hoạt động mua bán cổ phiếu TLG hiện đang giảm sâu 29% so với hồi đầu năm, đàm phán quanh mức 41.150 đồng/cổ phiếu và vẫn chưa có tín hiệu bình phục.

Cổ phiếu giảm sâu, Thiên Long Group (TLG) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% - Ảnh 1.

Minh Quang đãng

Theo Nhịp Sống Việt


Xem tại: gia dat saigon