Hạ Long - điểm tới hấp dẫn hàng đầu của tỉnh giấc Quảng Ninh, nơi đây cũng được đánh giá là "mỏ vàng" để sản xuất kinh doanh du lịch, đồng thời là cơ hội sinh lời lôi cuốn cho các nhà đầu tư thâm uyên.

Infographic DL Hạ Long

Đọc thêm: bds