Cụ thể, tại Thị xã Bình Thạnh đã có sự thiếu nghĩa vụ của cán bộ huyện trong việc quản lý, cho thuê nhà, đất do Nhà nước điều hành. Công việc thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa chấp hành triệt để; quận còn chậm trong việc bán đấu giá, giám định giá đối với nhà công sản; qua rà soát, nhận thấy một số liên hệ nhà ở khối cơ quan hành chính, công ty sự nghiệp sử dụng một phần diện tích là hội sở làm cho việc, có một phần diện tích cho thuê; đa dạng liên hệ nhà đất chờ bán đấu giá do UBND thị xã quản lý bị bỏ hoang đa dạng năm.

Dường như, trên địa bàn thị xã hiện có 270 khu đất có quy mô bé xíu, lẻ do UBND các xã quản lý nhưng chỉ có 39 khu đất UBND huyện đang rà soát và bắt buộc cách thức điều hành, còn lại 231 khu chưa đề xuất.

Thiếu sót trong quản lý đất công, cán bộ ở nhiều quận tại TP.HCM bị kiểm điểm - Ảnh 1.

Trong khoảng kết luận trên, Chủ toạ UBND TP.HCM đã lãnh đạo Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công việc theo dõi, đôn đốc rà soát việc thực hiện kết luận thanh tra. Lao vào chấp hành các kiến nghị giải quyết sau thanh tra, nhất là việc thu hồi và điều hành đất dôi dư sau giải tỏa, đất công chưa được điều hành, sử dụng không đúng mục đích, rà soát để xuất phương án xử lý các khu đất dôi dư trình UBND Thành phố để ý.

Đối với UBND huyện 3, Thanh tra TP.HCM kết luận: Công việc cấp phép còn phổ quát khuyết điểm, không đảm bảo quy trình, luật pháp chủ yếu về yếu tố giấy má, cơ sở vật chất pháp lý cấp giấy phép… thuộc lĩnh vực quản lý thị trấn, an toàn thực phẩm và giáo dục. Khác lạ, trong phần cấp phép xây đắp thuộc ngành nghề điều hành thành phố đã xảy ra các vi phạm như: tăng mật độ xây dựng, tăng tầng cao, không cấp phép xây dựng có thời hạn cho trường thích hợp đất thuộc quy hoạch, dẫn đến vượt tầng so với qui định, không lên tiếng tập đoàn có thẩm quyền xử phạt.

Trong khoảng kết luận nêu trên, Thanh tra TP kiến nghị UBND TP lãnh đạo Chủ tịch UBND huyện 3 đơn vị kiểm điểm đối với cộng đồng, tư nhân lãnh đạo có can hệ tới những thiếu sót trên; lưu ý, giải quyết đối với các giấy phép thuộc 3 lĩnh vực nêu trên cấp không phù hợp luật pháp hoặc không chứng nhận để cấp phép. Nhanh chóng xây đắp quy chế nhạo điều hành quy hoạch, kiến trúc đô thị riêng hoặc quy hoạch 1/500 để làm cơ sở cấp giấy phép xây đắp.

Đối với UBND huyện 4, Thanh tra TP.HCM kết luận: Trong công việc chấp hành quy định thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn cáo giác, tố giác còn rộng rãi thiếu sót. Công việc quản lý của nả công do Công ty TNHH Một thành viên Phục vụ Công ích Huyện 4 quán lý, giữ hộ phổ biến chỗ không đúng qui định, lờ lững nộp tiền tham gia ngân sách nhà nước.

Trong công việc điều hành, dùng đất công trên địa bàn còn 35 thửa đất công do UBND thị xã điều hành chưa được đo đạc, dùng sai mục đích; một số thửa đất công có hiện trạng bị xâm lăng; 8 thửa đất do Thích hợp tác phường Thương mại Phục vụ Kênh Tẻ được sử dụng nhưng cho thuê lại là sai mục đích; UBND quận cho phép Công ty Phục vụ công ích huyện 4 cho thuê, khai thác Công trình khu vực chợ hồ Khánh Hội không thích hợp với quy hoạch…

Trong đó, công ty cho các tổ chức thuê mặt bằng chỗ để giữ xe, khiến kho chứa hàng, cho thuê kinh doanh siêu thị nhỏ lẻ trên khu đất khu vực chợ hồ Khánh hội dựa trên 2 văn bản chuẩn y của UBND quận 4 là không phù hợp với quy hoạch được phê chuẩn. Trong khi, việc thi hành các quy định trong công việc thực hiện các dự án thu hồi còn tồn đọng, chậm rì rì trễ, tác động đến thời điểm hoàn thành công trình theo luật pháp. Bên cạnh có 8 thửa đất do Hợp tác phố thương nghiệp phục vụ Kênh tẻ được dùng nhưng cho thuê lại, sử dụng sai mục đích.

Trong khoảng kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ huy chủ tịch UBND thị xã 4 đơn vị kiểm điểm, rút trải nghiệm, khiến rõ trách nhiệm đối với các cá nhân có khuyết điểm, tồn tại trên. Rà soát trạng thái từng thửa đất công để tham mưu đưa tham gia dùng hợp lý không để xảy ra hiện trạng cho thuê đất không đúng thẩm quyền, mục đích. Đồng thời, Thích hợp tác phố Kênh Tẻ phải kiểm tra cũng cố hồ sơ pháp lý đối với các nhà, đất đang bị xâm chiếm, choán dụng chưa thu hồi.

Đối với UBND huyện Tân Bình, Thanh tra TP.HCM kết luận: Chủ tịch UBND quận còn khuyết điểm trong việc xử lý các đơn tố cáo, việc thi hành qui định về cấp các loại giấy phép.

Trong đó, có 39/171 giấy má cấp giấy phép kiến tạo tu bổ nâng cấp hẻm, lòng đường thiếu phương thức xây đắp; việc điều chỉnh nội dung giấy phép xây dựng bằng hình thức cấp giấy phép xây dựng mới, có ghi chú “thay thế và hủy bỏ” giấy phép xây đắp đã được cấp trước đó là chưa thích hợp luật pháp.

Trong khi, UBND quận còn cho phép thi công phổ quát trường măng non thiếu căn cứ và không phù hợp. Bởi vậy, Chủ toạ UBND TP.HCM lãnh đạo Chủ toạ UBND quận Tân Bình chủ trì kiểm điểm, rút trải nghiệm, chấn chỉnh các thiếu sót trên khu vực.

Hạ Vy

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: mua dat