Một trong những điểm đáng để ý là pháp luật về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu.

Trong công bố giải trình, tiếp nhận trước Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho nhân thức: Có quan niệm buộc phải pháp luật chặt chẽ về hình thức giải quyết, bổn phận bồi hoàn thiệt thòi xảy ra để vừa đảm bảo tính răn ăn hiếp, nghiêm khắc, nhưng bảo đảm tính nhân bản.

Bên cạnh đó, có quan điểm đề xuất cân nhắc thay cách thức kỷ luật "xoá tư cất chức vụ đã đảm nhiệm" bằng hình thức kỷ luật giảm hoặc truất lương hưu dài lâu, tất nhiên hậu quả pháp lý là tước bỏ hoặc cắt giảm các cơ chế, chính sách đang thừa hưởng.

"Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu là một chủ trương lớn, cần phải nghiên cứu thận trọng, có quy định hợp lý bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và thống nhất trong quá trình thực hiện.

Do đó, xin được luật pháp trong Luật nguyên tắc phổ biến về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu; pháp luật chi tiết về cách thức xử lý kỷ luật.

Trong đó, cơ chế "xóa tư cất chức vụ đã gánh vác" là để bảo đảm thống nhất với cơ chế kỷ luật theo quy định của Đảng, cùng lúc thực tế vận dụng trong thời gian qua cho thấy đã có hiệu quả nhất quyết, phục vụ được ước vọng của đa số nhân dân", Tổng Thư ký Quốc hội cho hay.

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết thêm, để thể hiện rõ cách thức kỷ luật gắn với hệ quả về vật chất, ý thức, trong dự thảo Luật cũng đã bổ sung nguyên tắc gắn hình thức xử lý kỷ luật với hệ quả pháp lý tương ứng để làm cơ sở cho Chính phủ quy định chi tiết, bảo đảm tính khả thi, linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện.

"Có quan điểm bắt buộc qui định theo hướng chỉ xử lý hành vi vi phạm trong thời điểm công tác của cán bộ, công chức giữ chức vụ, quyền hạn cố định đã nghỉ hưu, mất việc mà không vận dụng bình thường cho phần đông cán bộ, công chức đã nghỉ hưu, thôi việc.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiếm được thấy, việc bổ sung vào Luật Cán bộ, công chức qui định giải quyết kỷ luật đối với đầy đủ cán bộ, công chức đã mất việc nghỉ hưu là thực hiện đúng yêu cầu của Nghị quyết TƯ, đảm bảo sự công bình, nghiêm minh của qui định, tăng mạnh kỷ cương, kỷ luật, bổn phận của lực lượng cán bộ, công chức nói tầm thường, trong đó có cán bộ, công chức giữ chức phận chỉ đạo, điều hành. Vì thế, xin Quốc hội cho thể hiện nội dung này như trong dự thảo Luật", Tổng Thư ký Quốc hội nói.

Ông Phúc nêu thêm, có ý kiến ĐBQH bắt buộc chuyển nội dung về giải quyết kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã mất việc, nghỉ hưu thành một chương riêng hoặc một khoản có tính nguyên tắc ở chương hiệu lực chấp hành hoặc lao lý thi hành Luật.

"Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, trong dự thảo Luật, tuy là quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu, nhưng hành vi vi phạm bị xử lý là hành vi xảy ra trong thời gian người đó đang còn công tác (đang là cán bộ, công chức) và vẫn còn trong thời hiệu xử lý theo qui định.

Do đó, việc quy định về vấn đề này trong Luật Cán bộ, công chức theo hướng áp dụng quy định của Luật Cán bộ, công chức đối với đối tượng khác (cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu) là phù hợp", ông Phúc cho hay.

Theo luật pháp của Luật Công chức, Luật Viên chức, việc giải quyết đối với hành vi vi phạm trong thời điểm công việc của cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu được qui định như sau:

a) Mọi hành vi vi phạm trong thời gian công việc của cán bộ, công chức đã mất việc, nghỉ hưu đều bị giải quyết theo qui định của quy định.

Căn cứ vào thuộc tính, chừng hiểm nguy, người có hành vi vi phạm có thể bị xử lý hình sự, hành chính hoặc giải quyết kỷ luật;

b) Cán bộ, công chức sau khi thôi việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời điểm công tác thì tùy theo thuộc tính, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã gánh vác gắn với hệ quả pháp lý tương ứng với cơ chế giải quyết kỷ luật.

Việc giải quyết kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã mất việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong thời gian công việc trước ngày 01/7/2020 được thi hành theo pháp luật của Luật và Chính phủ qui định cụ thể khoản này.

Theo Hoàng Đan

Trí Thức trẻ


Có thể bạn quan tâm: mua nha