CTCP may Sông Hồng (mã chứng khoán MSH) vừa thông qua việc tạm bợ ứng cũ rích tức bằng tiền mặt năm 2019 cho cổ hủ đông với tỷ trọng 45%, tương ứng cổ hủ đông sở hữu 1 cổ lỗ phiếu được kiếm được về 4.500 đồng. Tương tự với hơn 50 triệu cổ lỗ phiếu đang niêm yết và lưu hành, May Sông Hồng sẽ chi khoảng 225 tỷ đồng trả cổ hủ tức đợt này cho cũ rích đông.

Dự định ngày 12/12/2019 sẽ chốt danh sách cũ rích đông và tiền được chi trả tham gia ngày 26/12/2019.

May Sông Hồng vừa trải qua quý 3 kinh doanh dễ dàng với doanh thu và lãi đều phát triển so với cùng kỳ. Cụ thể, thu nhập riêng quý 3 đạt 1.222 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt 137,7 tỷ đồng, phát triển 6,8%.

Tính bình thường 9 bốn tuần đầu năm 2019 May Sông Hồng đạt 3.456 tỷ đồng doanh thu, tăng 15,8% so với cùng kỳ và chấm dứt 80,4% chiến lược năm. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 437 tỷ đồng, thi hành được đến 92% chỉ tiêu lãi được giao. Lãi sau thuế đạt 357 tỷ đồng, vững mạnh 30,7% so với cùng kỳ.

May Sông Hồng (MSH) chốt quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 45% - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ lỗ phiếu MSH trong 1 năm cách đây không lâu.

Nam Sơn

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: bds