Các số liệu do Sở Xây dựng TP HCM thống kê và báo cáo Bộ Xây đắp nhìn trong thời kỳ 3 năm trong khoảng 2017-2019 phản chiếu rõ bức tranh giảm tốc cung nhà này. Theo thống kê, năm 2017, TP HCM đã chấm dứt 27 công trình với tổng quy mô đất 75,41 ha, diện tích 21.280 căn nhà, trong đó có 20.361 căn hộ bình thường cư, 919 nhà ở thấp tầng; tổng diện tích sàn xây đắp 1.887.953 m2.

Năm 2018, TP HCM hoàn thành 61 công trình với tổng diện tích đất 187,09 ha, quy mô 35.370 căn nhà, trong đó có 32.167 căn hộ chung cư, 3.203 nhà đất thấp tầng; tổng quy mô sàn xây dựng 3.492.212 m2. Nếu so sánh 2017, 2018 và 9 04 tuần 2019, sẽ thấy sự sụt giảm đáng kể số lượng dự án hoàn thành. Theo đó, chỉ có 17 dự án, trong đó có 3 công trình nhà ở phố hội, với tổng diện tích đất 111,43 ha, quy mô 12.453 căn nhà, trong đó, có 10.085 căn hộ bình thường cư, 2.368 nhà đất thấp tầng; tổng quy mô sàn xây đắp 1.306.320 m2.

Tương tự, năm 2018 chính là có số lượng dự án nhà đất hoàn thành cao nhất. Trong đó, phân khúc phổ biến gấp 2,3 lần về số lượng dự án; gấp 2,5 lần về diện tích đất dùng đất; gấp 1,7 lần số lượng căn nhà và gấp 1,9 lần tổng quy mô sàn xây dựng so với năm 2017.

Trái trái lại 9 bốn tuần đầu năm 2019, số lượng dự án nhà đất kết thúc đã bị sụt giảm mạnh. Với 10.085 căn hộ bình thường cư, chỉ bằng khoảng 36% về số lượng công trình; chỉ bằng khoảng 79% về diện tích đất sử dụng đất; chỉ bằng khoảng 47% về số lượng căn nhà và chỉ bằng khoảng 49% tổng diện tích sàn xây dựng so với năm 2018. Việc sụt giảm nguồn cung phản ánh gian nan chi tiết của thị trường từ mọi góc độ, cả số lượng trao đổi, giá trị đàm phán và ghi nhận buôn bán của các doanh nghiệp –trừ những doanh nghiệp có dự án "ăn bỏ ra", giao trước ghi kiếm được sau.

nguon cung du an nha o cang khan hiem ve cuoi nam

Con số các công trình nhà ở trong khoảng năm 2017 tới cuối bốn tuần 9/2019 (Nguồn: HoREA)

Đáng để ý, không chỉ các dự án nhà ở kết thúc sụt giảm, số lượng dự án được cấp phép mới cũng giật lùi hiểm nguy. Sở Xây dựng ghi kiếm được, 9 bốn tuần 2019, TP chỉ hài lòng chủ trương đầu tư: 1 dự án, với tổng diện tích đất khoảng 5.122 m2; Công nhận nhà đầu tư 00 công trình; Chấp thuận đầu tư: 12 công trình với tổng quy mô đất khoảng 495.032 m2, số lượng nhà ở 12.360 căn, gồm 11.830 căn hộ bình thường cư và 530 nhà ở thấp tầng; Cấp phép xây dựng: 24 dự án nhà phổ biến cư, dự án nhà đất thấp tầng.

Dường như đó, năm gần nhất 2018, có đến 8 công trình được chấp thuận chủ trương đầu cơ, 19 dự án thừa nhận nhà đầu tư và chấp nhận đầu cơ: 59 dự án, với tổng diện tích đất khoảng 2.546.306 m2, số lượng nhà ở 39.121 căn, gồm 37.442 căn hộ tầm thường cư và 1.679 nhà đất thấp tầng; Cấp phép xây đắp: 53 dự án nhà phổ biến cư, dự án nhà đất thấp tầng.

Những số liệu thống kê sơ bộ như trên hé thành lập bức ảnh khan hiếm cung cho hoạt động mua bán sẽ tiếp tục còn diễn ra ở đầu 2020.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Xem tại: dat xanh