CTCP Đầu cơ Phục vụ Tài chính Hoàng Huy (mã chứng khoán TCH) vừa báo cáo BCTC hợp nhất quý 2/2019 (niên độ 1/4/2019 - 30/3/2020) với thu nhập và lãi vững mạnh bỗng biến so với cùng kỳ

Chi tiết, trong quý 2 Vốn đầu tư Hoàng Huy ghi nhận thu nhập thuần 494 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ 2018. Theo giải trình trong khoảng phía công ti, trong kỳ TCH bắt đầu ghi nhận lợi nhuận lớn từ bán các vật phẩm bất động sản, chủ chốt đến từ công trình Hoàng Huy Riverside tại Hải Phòng giúp doanh thu đẩy mạnh.

Mặc dù chi tiêu giá vốn cũng tăng cao, song lợi nhuận gộp vẫn tăng gấp gần 5 lần cùng kỳ, ghi kiếm được hơn 211 tỷ đồng. Biên lãi gộp quý 2 đạt 42,7%, hăng hái hơn so với con số 28,9% cùng kỳ 2018.

Chi phí tài chính quý 2 tăng cường đột nhiên biến trong khoảng 360 triệu đồng lên mức 9,6 tỷ đồng do chi trả lợi nhuận suất trái khoán phát triển đầu năm nhưng thu nhập vốn đầu tư cũng đạt 31,8 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi cùng kỳ năm trước. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí và thuế, TCH báo lợi nhuận sau thuế đạt hơn 180 tỷ đồng tăng 167% so với cùng kỳ năm trước và cũng là mức cao nhất trong 12 quý cách đây không lâu, kể từ quý 1/2016.

Tài chính Hoàng Huy (TCH) báo lợi nhuận quý 2 tăng trưởng đột biến lên 180 tỷ đồng, cao nhất kể từ ngày niêm yết - Ảnh 1.

Lũy kế 6 04 tuần đầu năm, công ti đạt 726 tỷ đồng thu nhập, tăng 75% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập trong khoảng BĐS tăng mạnh gấp 46 lần từ 10 tỷ lên hơn 457 tỷ đồng, đóng góp 63% cơ cấu; thu nhập từ bán ô tô đầu kéo Mỹ, linh kiện hơn 237 tỷ đồng.

Tài chính Hoàng Huy (TCH) báo lợi nhuận quý 2 tăng trưởng đột biến lên 180 tỷ đồng, cao nhất kể từ ngày niêm yết - Ảnh 2.

Tài chính Hoàng Huy báo lãi trước thuế 308,5 tỷ đồng, cao hơn 69% so với cùng kỳ 2018. Lãi sau thuế ghi nhận 251,4 tỷ đồng, tăng 62%. So với kết hoạch cả năm, TCH đã chấp hành 58% mục tiêu thu nhập và gần 62% lợi nhuận trước thuế.

Tính đến hết bốn tuần 9, tổng của nả của TCH ở mức 7.523 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Của cải dài hạn hơn 3.795 tỷ đồng, trong đó đầu cơ nguồn vốn dài hạn tham gia các công ti con, kết hợp chiếm tới 54% tổng của cải dài hạn. Của nả dở dang chiếm đoạt 26% với hơn 1.008 tỷ đồng tại các dự án đang đầu tư, gồm 680 tỷ đồng ở dự án cải tạo thông thường cư cũ HH3, HH4 Đồng Quốc Bình, 196 tỷ đồng tại dự án khu thương nghiệp và nhà đất Hoang Huy Mall, 95 tỷ đồng tại dự án cải tạo thông thường cư cũ U1, U2, U3 Lê Lợi và một số dự án khác.

Tài chính Hoàng Huy (TCH) báo lợi nhuận quý 2 tăng trưởng đột biến lên 180 tỷ đồng, cao nhất kể từ ngày niêm yết - Ảnh 3.

Nợ phải trả cuối kì tăng 68% lên gần 3.067 tỷ đồng và chiếm đoạt tới 41% tổng của cải.

Nam Hạ

Theo Nhịp Sống Việt


Xem nhiều hơn: dịch vụ bất động sản