Theo đó, quy mô thu hồi thuộc các phường: Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, Phước Đồng (TP. Nha Trang), Diên An, Diên Toàn, Suối Hiệp (quận Diên Khánh), Suối Cát (thị xã Cam Lâm), trước đó, tỉnh ủy quyền Công ti TNHH Đóng gói và xây dựng Khánh Hòa, nay nhà đầu tư tự nguyện trả lại do không còn ý định sử dụng.

UBND thức giấc giao các địa phương chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Không gian bàn giao mốc giới cho các xã để các xã điều hành theo luật pháp; Trọng tâm Công báo tỉnh giấc đăng quyết định này lên Trang thông tin điện tử tỉnh; Văn phòng Hoàn thành thủ tục đất đai tỉnh chỉnh lý hồ sơ địa chính theo qui định; Cục thuế chủ trì phối phù hợp các cấp xử lý tiền sử dụng đất theo pháp luật.

Được nhân thức, công trình Cửu Long Sơn Tự được UBND tỉnh giấc giao đất (có thu tiền sử dụng đất) trong khoảng năm 2012 - 2015, tổng diện tích hơn 513ha, trong đó 370ha là đất khoanh nuôi tái sinh, hồi phục không gian rừng.

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem thêm: dịch vụ bất động sản