Chiều 11/11, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thơ Tỉnh giấc ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giấc Quảng Nam Phan Việt Cường cùng Phó Bí thư Túc trực Tỉnh giấc ủy Lê Văn Dũng, Tỉnh ủy Quảng Nam đã doanh nghiệp hội nghị về công việc cán bộ.

Tại hội nghị, thi hành đúng theo Quy nhạo báng bầu cử trong Đảng, sau khi nghe tờ trình giới thiệu nhân lực của Ban Thường vụ Thức giấc ủy, các đại biểu đã bầu ông Lê Trí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giấc giữ chức danh Phó Bí thơ Thức giấc ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020, với 100% số phiếu đồng ý.

Hội nghị cũng đã bỏ thăm thống nhất 100% với tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh giấc ủy Quảng Nam về việc buộc phải trình bày ông Lê Trí Thanh để HĐND tỉnh (khóa IX) bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021 (thay đồng minh Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Thức giấc ủy, Chủ toạ UBND tỉnh giấc Quảng Nam nghỉ hưu theo hình thức).

Được biết, ông Lê Trí Thanh sinh ngày 5/8/1970, quê quán thị trấn Điện Hồng, Điện Bàn. Trình độ chuyên môn: Đại học ngành nghề Nhà băng; đại học ngành Luật kinh tế; thạc sĩ Chính sách công. Đồng chí Lê Trí Thanh được Ban Đơn vị Trung ương phê ưng chuẩn quy hoạch các chức danh: Phó Bí thơ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh giấc ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chủ tịch UBND tỉnh giấc Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Y Vân

Theo Nhịp sống kinh tế/QuangNam


Xem tại: gia dat saigon