Nội dung được nêu trong kết luận số 67 ngày 23/10 của Thanh tra tỉnh giấc Đồng Nai kết luận thanh tra về việc thực hiện các luật pháp luật pháp về xác định giá đất chi tiết đối với dự án đầu tư Khu dân cư Phục vụ Giang Điền tại xã Giang Điền, thị xã Trảng Bom do CTCP Đầu tư LDG và CTCP Sonadezi làm cho nhà đầu tư.

Giấy má giải đáp giá đất không đúng luật pháp

Theo kết luận thanh tra, đối với việc chuẩn bị chấp hành giám định giá đất chi tiết tại công trình đầu cơ Khu dân cư Phục vụ Giang Điền (khu B), thủ tục sẵn sàng thi hành giám định giá đất không biểu thị địa điểm, diện tích, loại đất và thời hạn dùng của thửa đất cần định giá là không đúng theo quy định tại Thông tư 36 ngày 30/6/2014 của Bộ Khoáng sản Không gian luật pháp cụ thể lý lẽ định giá đất; xây dựng, nhân tố chỉnh bảng giá đất; xác định giá đất cụ thể và trả lời xác định giá đất.

Các cá nhân và đơn vị can hệ được giao nhiệm vụ chuẩn bị công tác xác định giá đất chi tiết để bồi hoàn khi nhà nước thu hồi đất, không cung cấp hồ sơ vừa đủ cho tổ chức trả lời giá đất cụ thể theo quy định và thiếu rà soát, dẫn tới công việc trả lời giá đất chi tiết gặp mặt gian truân.

Về đơn vị thực hiện trả lời định giá đất chi tiết, qua rà soát 7 chứng thư đánh giá giá đất cụ thể do CTCP Đánh giá giá và Trả lời đầu cơ xây dựng Thế Hệ Mới, Trọng điểm Công nghệ Khoáng sản Môi trường Đồng Nai chấp hành đều dùng hiệ tượng so sánh để trả lời giá đất chi tiết. Dĩ nhiên qua rà soát thủ tục về trả lời giá đất chưa đảm bảo theo qui định.

Cụ thể, có 7/30 thửa đất chọn lựa để so sánh với thửa đất cần xác định giá đất chi tiết nhưng không biểu thị có đàm phán thành công; có 3/30 thửa đất được tổ chức tư vấn chọn để so sánh với thửa đất cần xác định giá đất cụ thể có thời gian giao dịch thành công quá thời hạn 2 năm trở lên theo qui định; có 3/5 công dân được lấy phiếu dò la thu thập tin tức của thửa đất khẳng định không có doanh nghiệp nào đến phỏng vấn và không ký vào phiếu dò xét tích lũy tin tức của thửa đất là không đúng theo qui định của Thông tư 36.

Thời điểm thực hiện giải đáp định giá đất cụ thể, cả khu A và B của dự án KDC Phục vụ Giang Điền việc thi hành giải đáp giá đất tại các chứng thư giám định giá nêu trên có thời điểm chấp hành lờ đờ trễ trong khoảng 17 ngày tới 94 ngày khiến việc kể từ khi ký hợp đồng tư vấn giá tới khi có kết quả trả lời giá đất là không đúng theo Quyết định 04 ngày 1/2/2016 của UBND Tỉnh giấc Đồng Nai (thời điểm pháp luật là 20 ngày làm cho việc).

Các doanh nghiệp tư vấn giá đất cụ thể sử dụng chế độ so sánh, đương nhiên trong quá trình chấp hành giải đáp giá đất cụ thể của Công ty Thế Hệ Mới, Trung tâm Khoa học Tài nguyên Không gian Đồng Nai chưa biểu thị đúng theo qui định của quy định dẫn đến những sai phạm và thiết sót. Sở Tài nguyên Môi trường là tổ chức được luật pháp về đất đai và UBND tỉnh giấc giao chủ trì trong việc xác định giá đất chi tiết, là doanh nghiệp thuê tư vấn giá đất, tất nhiên thiếu nghĩa vụ trong kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp tư vấn giá đất dẫn tới việc trả lời giá đất lờ lững về thời gian và có các sai phạm, thiếu sót.

Đối với việc trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh giấc thẩm định giá đất chi tiết của công trình Giang Điền lần 2 tại tờ trình số 733 ngày 11/8/2016 của Sở Khoáng sản Không gian có thời hạn chấp hành chậm chạp trễ 10 ngày là không đúng so với quy định là 5 ngày khiến việc.

Kết quả xác định giá đất không đúng thực tế

Theo thanh tra Đồng Nai, việc tư vấn giá đất chi tiết của các đơn vị trả lời giá đất chưa đúng theo Thông tư 36 nhưng Sở Khoáng sản Không gian thiếu sót trong việc rà soát, đánh giá kết quả tư vấn giá đất, của các công ty giải đáp trước khi trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh là không đúng theo luật pháp Thông tư 36.

Về giám định phương thức giá đất, cả khu A và B của dự án đầu cơ Khu cư dân Dịch vụ Giang Điền, Hội đồng đánh giá giá đất tỉnh tiền hành thẩm định 7 lần tại 7 chứng thư có thời gian đánh giá đủng đỉnh trễ trong khoảng 27 ngày tới 49 ngày là không đúng quy định 10 ngày.

Hội đồng thẩm định giá đất trả thủ tục buộc phải lưu ý lại phương án giá đất chi tiết, tuy nhiên lý do trả thủ tục thông thường chung, chưa rõ căn cứ, dẫn tới việc tư vấn giá đất và trình cách thức giá đất chi tiết phải khiến cho lại nhiều lần.

Về biên phiên bản cuộc họp của Hội đồng giám định giá đất tỉnh, đối với 3 lần Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh trả giấy má đề nghị chú ý lại phương án giá đất chi tiết tại các văn bản 3404, 2173, 4190 của Sở Vốn đầu tư không biểu lộ bằng biên bạn dạng cuộc họp là không đúng theo pháp luật tại Thông tư 78 ngày 22/6/2016.

Việc trình UBND Thức giấc Đồng Nai phê duyệt giá đất chi tiết để bồi thường công trình Giang Điền tại các Quyết định số 2716, 3129, 925 của UBND tỉnh có thời gian thực hiện đủng đỉnh trễ trong khoảng 17 đến 23 ngày là không đúng theo qui định là 5 ngày.

Về việc quyết định giá đất cụ thể tại 3 quyết định trên của UBND Tỉnh về việc phê phê chuẩn điều chỉnh giá đất, phương thức giá đất cụ thể để bồi hoàn thực hiện dự án Giang Điền có thời gian chấp hành chậm chạp trễ trong khoảng 15 đến 30 ngày là không đúng quy định 5 ngày.

Thời gian thi hành định giá đất, đối với khu A và B trong khoảng khi đơn vị thực hiện định giá đất, thẩm định cách thức giá đất, hoàn thiện dự thảo phương án giá đất, quyết định giá đất có thời gian thực hiện chậm trễ trễ từ 56 tới 242 ngày là không đúng so với quy định 45 ngày. Việc kéo dài này cộng với việc giá đất có rộng rãi bất định dẫn đến kết quả xác định giá đất chi tiết khi xong xuôi không còn phù hợp với thực tại, dẫn đến việc tư vấn giá đất và trình cách thức giá đất cụ thể phải khiến cho lại nhiều lần.

Từ những nội dung kết luận nêu trên, Thanh tra thức giấc Đồng Nai kiến nghị Chủ toạ UBND tỉnh giấc chỉ đạo, xử lý. Theo đó, các cơ quan gồm UBND quận Trảng Bom, Sở Tài nguyên Không gian, Sở Nguồn vốn, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai cần khiến rõ xuất xứ, xác định rõ bổn phận đối với từng công ty, tư nhân thuộc thẩm quyền của bản thân mình can hệ tới các sống sót và khuyết điểm trên. Công ty kiểm điểm trang nghiêm đối với đơn vị, cán bộ, báo cáo thức giấc để lưu ý, xử lý theo luật pháp.

Theo Huyền Trâm

BizLive


Xem nhiều hơn: mua dat