Các công ty trên theo đó cần chủ động và trang nghiêm tổ chức khai triển vận dụng tiêu chuẩn cơ sở vật chất về thẻ chip trong nước theo lịch trình chuyển đổi luật pháp tại Thông tư số 41/2018 của NHNN.

Theo Thông tư 41, tới hết năm 2019, ít nhất 35% số máy ATM, 50% số trang bị bằng lòng thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại vn phải tuân thủ tiêu chuẩn hạ tầng về thẻ chip trong nước. Đáng xem xét đến hết ngày 31.12.2019, chí ít 30% số thẻ đang lưu hành trên thị trường phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở vật chất về thẻ chip trong nước, tương đương khoảng 21 triệu thẻ ATM phải chuyển đổi từ công nghệ thẻ trong khoảng sang thẻ chip.

Hạn chót cho việc chuyển đổi toàn thể thẻ ATM trên hoạt động mua bán sang thẻ chip là cuối năm 2021.

Theo Cẩm Hà

Công tích


Tham khảo thêm: mua dat