Chính phủ vừa ban hành nghị định 91/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong ngành đất đai có hiệu lực từ ngày 5/1/2020. Theo đó, những trường phù hợp chuyển nhượng quyền dùng đất dưới cơ chế phân lô, bán nền trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà đất không đúng quy định sẽ bị phạt lên tới 1 tỷ đồng.

Theo đó, trường thích hợp chuyển nhượng quyền dùng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trong dự án đầu cơ xây đắp buôn bán nhà đất để bán hoặc để bán đoàn kết cho thuê không đủ một trong các nhân tố kiện pháp luật tại khoản 1 Nhân tố 41 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hoặc đủ các nhân tố kiện qui định tại khoản 1 Điều 41 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP nhưng chưa được Ủy ban dân chúng cấp tỉnh chuẩn y theo luật pháp tại điểm a khoản 1 Nhân tố 194 của Luật đất đai thì chế độ và mức xử phạt như sau:

Phạt tiền trong khoảng 20 - 50 triệu đồng đối với diện tích đất đã chuyển nhượng dưới 0,5 héc ta; Phạt tiền trong khoảng 50 - 100 triệu đồng đối với quy mô đất đã chuyển nhượng trong khoảng 0,5 héc ta đến dưới 1 héc ta; Phạt tiền từ 100 - 200 triệu tiền việt đối với quy mô đất đã chuyển nhượng trong khoảng 1 tới dưới 3 héc ta; Phạt tiền từ 200 triệu tiền việt tới 500 triệu tiền việt đối với quy mô đất đã chuyển nhượng từ 3 héc ta trở lên.

Phân lô bán nền sai, chủ đầu tư sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng - Ảnh 1.

Trường phù hợp phân lô bán nền sai, chủ đầu tư sẽ bị phạt tới 1 tỷ đồng.

Trường thích hợp chuyển nhượng quyền dùng đất dưới cơ chế phần lô, bán nền trong dự án đầu cơ xây đắp kinh doanh nhà đất để bán hoặc để bán liên minh cho thuê không đủ từ nhị yếu tố kiện qui định tại khoản 1 Điều 41 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP trở lên thì hình thức và mức xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 50 - 100 triệu tiền việt đối với diện tích đất đã chuyển nhượng dưới 0,5 héc ta; Phạt tiền trong khoảng 100 - 200 triệu đồng đối với quy mô đất đã chuyển nhượng trong khoảng 0,5 đến dưới 1 héc ta; Phạt tiền từ 200 - 500 triệu tiền việt đối với quy mô đất đã chuyển nhượng trong khoảng 1 đến dưới 3 héc ta; Phạt tiền từ 500 triệu tiền việt đến 1 tỷ đồng đối với quy mô đất đã chuyển nhượng trong khoảng 3 héc ta trở lên.

Trường thích hợp chuyển nhượng quyền dùng đất dưới hình thức phân lô, bán nền mà không lập dự án đầu tư xây đắp nhà đất để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê thì xử phạt theo qui định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 04 tuần 11 năm 2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, buôn bán khoáng sản làm cho vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh nguyên liệu xây đắp; quản lý tòa tháp hạ tầng công nghệ; kinh doanh bất động sản, phát hành nhà đất, điều hành dùng nhà và công sở.

Nghị định này luật pháp biện pháp khắc phục là buộc khiến giấy má trình UBND cấp thức giấc chuẩn y phân lô, bán nền đối với trường phù hợp chưa có văn bản cho phép của UBND cấp thức giấc; Buộc nhà đầu tư phải kết thúc việc đầu cơ xây đắp kết cấu cơ sở theo quy hoạch cụ thể xây dựng 1/500 đã được phê duyệt y; xong xuôi bổn phận nguồn vốn can hệ đến đất đai; Buộc nhà đầu tư phải chịu nghĩa vụ trong việc kết thúc xây dựng nhà theo đúng kiến tạo được phê duyệt; Buộc nhà đầu tư nộp lại số lợi bất hợp lí có được do chấp hành hành vi vi phạm...


Theo Ninh Phan

Tiền phong


Tham khảo thêm: dịch vụ nhà đất