Như VietNamNet đưa tin, Đoàn giám sát Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa có báo cáo Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, qui định về điều hành, dùng các quỹ nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách nhà nước quá trình 2013-2018.

Nhàng nhàng địa phương có khoảng 10-15 quỹ

Lên tiếng của Đoàn giám sát cho thấy ở vn có trên 40 quỹ/loại quỹ nguồn vốn ngoài ngân sách được xây đắp. chậm triển khai là Quỹ bảo hiểm y tế, Quỹ bảo hiểm xã hội buộc phải; Quỹ bảo hiểm phường hội tự nguyện; Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; Quỹ bảo kê không gian vn; Quỹ bảo trì trục đường bộ; Quỹ phát triển kỹ thuật kĩ nghệ,...

Trong khi, còn phổ quát quỹ phường hội, quỹ trong khoảng thiện được thành lập ở các địa phương như Quỹ Khuyến công, Quỹ Hội chữ thập đỏ; Quỹ Bảo vệ người khuyết tật và con nít mồ côi; Quỹ mái ấm công đoàn; Quỹ vì nữ cán bộ, công nhân, nhân viên công tích có năng lực tài chính thấp; Quỹ chú tâm người già, Quỹ ủng hộ Trường Sa,...

Quá nhiều loại quỹ thu tiền dân, lỏng lẻo quản lý, lãng phí chi tiêu - Ảnh 1.
Hoạt động của Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá chưa đánh giá được hiệu quả, dư nguồn lớn gây hoang phí nguồn lực xã hội

Theo đoàn giám sát, hiện thời, chưa có một văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa các quy định tại Luật Ngân sách nhà nước 2015 nhằm yếu tố chỉnh các nguyên lý tầm thường về quỹ vốn đầu tư ngoài ngân sách, bao gồm các lĩnh vực được xây đắp quỹ, thẩm quyền xây dừng quỹ, nguồn thu nhập nhiệm vụ chi của quỹ, mô phỏng hoạt động, cơ cấu tổ chức, chế độ kế toán, công khai, thanh kiểm tra,...

Nhân tố này dẫn tới tình trạng quỹ vốn đầu tư ngoài ngân sách được thiết kế quá nhiều, do số đông cơ quan, doanh nghiệp ban hành, ở rất nhiều cấp khác biệt.

Theo đoàn giám sát, việc có quá phổ quát Quỹ tại địa phương làm phát sinh phổ quát chi phí điều hành và doanh nghiệp biên giễu cợt.

Qua giám sát cho thấy, tuy các địa phương báo cáo chưa toàn diện số số lượng quỹ, nhưng nhàng nhàng mỗi địa phương có khoảng 10-15 quỹ. Việc thiết kế quá phổ biến Quỹ theo quy định của các luật chuyên ngành, các Nghị định của Chính phủ và của địa phương “làm phân tán nguồn lực, tăng chi phí điều hành và nảy sinh thêm tổ chức, bộ máy, biên giễu cợt” - đoàn giám sát đánh giá.

Theo thông báo của Chính phủ, kế hoạch năm 2019, tổng số thu của các quỹ là trên 500 nghìn tỷ đồng, trong đó dự kiến ngân sách nhà nước cấp và hỗ trợ là 100 nghìn tỷ đồng, cốt yếu cho các quỹ: Bảo hiểm thị trấn hội, Bảo hiểm y tế, Bảo trì tuyến đường bộ trung ương.

Tổng phù hợp lên tiếng của 41 địa phương cho thấy, tổng số dư các quỹ ngoài ngân sách của địa phương trong khoảng 2013 tới 2018 tăng qua các năm: năm 2013 là 8.074 tỷ đồng thì tới 2017 là 17.198 tỷ đồng, năm 2018 là 18.268 tỷ đồng.

Khó khăn quản việc chi tiêu

Theo pháp luật của pháp luật, việc thực hiện chế độ chi phí ngân sách phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ của hệ thống Kho bạc nhà nước. Tất nhiên, đối với các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước không chịu sự yếu tố chỉnh bởi pháp luật này và các quỹ phải tự giữ vững chi tiêu. Trong trường phù hợp thành lập account tại Kho bạc nhà nước, quy định pháp luật Kho bạc nhà nước chỉ giữ vững tính hợp lí, hợp lệ.

“Bởi vậy, việc không có hình thức kiểm soát, giám sát nghiêm ngặt của tập đoàn điều hành nhà nước dẫn tới phổ biến tài năng vi phạm qui định về cách thức chi phí, sử dụng kinh phí sai mục đích”, đoàn giám sát cho hay.

Quá nhiều loại quỹ thu tiền dân, lỏng lẻo quản lý, lãng phí chi tiêu - Ảnh 2.
Yêu cầu Kiểm toán Nhà nước vào cuộc Quỹ bất biến xăng dầu

Một số quỹ có nguồn thu nhập trong khoảng đóng góp bắt buộc của các tổ chức, công ty và cư dân hoạt động trong vài lĩnh vực cố định. Các khoản này được tính theo tỷ lệ xác suất trên doanh thu hoặc trên doanh thu của người công phu.

Đoàn giám sát nghĩ là đây có thể được coi là “một khoản thuế thu nhập đánh trên các vật phẩm hàng hóa phục vụ hoặc trị giá tài sản mà người dùng” mà khách hàng phải trả thêm. Ví dụ, 2% đối với các tổ chức đóng hộp và nhập cảng thuốc lá cho Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá; tỷ trọng tính trên của cải doanh nghiệp và ngày công phu động đối với Quỹ phòng chống thiên tai.

Qua giám sát cho thấy, một số quỹ có các nội dung chi chấp hành nhiệm vụ không có lí, quá lưu tâm tham gia các mục chi cho hoạt động truyền thông, tin báo, quảng cáo, trong khi nhiệm vụ này là của các cơ quan chuyên ngành của Chính phủ.

Các cuộc kiển toán chuyên đề về nội dung các quỹ còn chưa đích thực được đề cao. Trong thời kỳ được giám sát, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị giải quyết hơn 1.700 tỷ đồng, trong đó tăng thu, giảm chi NSNN 622 tỷ đồng; tăng thu, giảm chi các quỹ 426 tỷ; xử lý nguồn vốn khác hơn 700 tỷ đồng.


Dường như, đa dạng quỹ có nguồn thu để bổ sung chi phí hoạt động cơ bản từ lợi nhuận tiền gửi tham gia các ngân hàng thương mại. chậm triển khai là các Quỹ Cung cấp công ty vừa và bé xíu, Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, Quỹ thu thập trả nợ, Quỹ cung cấp tạo ra hợp tác phố,...Một vài quỹ có các nội dung chi không đúng với thực chất quỹ như Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá, Quỹ cung cấp việc làm cho ngoài nước.

Vài quỹ có hoạt động cho mượn có mức lãi suất khuyến mãi còn khá thấp so với hoạt động mua bán, dẫn đến gian truân trong việc tạo nguồn hoạt động của quỹ. Các đối tượng có điều kiện vẫn được mượn giảm giá, hoặc đối tượng vay ưu đãi để gửi nhà băng, không đưa tham gia đóng hộp, buôn bán theo mục tiêu của quỹ, như Quỹ Hỗ trợ sản xuất phù hợp tác phường.

Dường như đó, pháp luật của luật pháp là các quỹ có tính năng hỗ trợ, cho mượn là phải bảo toàn và phát triển vốn. Nhân tố này dẫn tới việc một vài quỹ hoạt động thiếu hiệu quả, cho mượn hạn nhạo báng hoặc không cho vay như Quỹ phát hành thích hợp tác phường, Quỹ đổi mới kĩ nghệ đất nước,...

Ngoài ra ngân sách sắp xếp cho đầu tư phát hành kinh tế còn khó khăn, nguồn lực đầu tư chủ đạo là vốn vay, một số quỹ thiếu nguồn để hoạt động thì có quỹ lại dư nguồn rất lớn, “là sự lãng phí nguồn lực tài chính rất lớn”.

“Vài trường thích hợp, quỹ sử dụng nguồn dư để gửi ngân hàng thương mại hoặc Chính phủ thu một phần về ngân sách nhà nước là chưa đảm bảo phù hợp với quy định của quy định”, đoàn giám sát lưu ý.

Cân nhắc thận trọng thiết kế quỹ mới Để bảo đảm khung pháp lý trong việc thống nhất quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước, Đoàn giám sát kiến nghị Chính phủ phân tích trình Quốc hội để ý, ban hành Luật điều hành, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Trong đó, qui định rõ thẩm quyền thiết kế quỹ, nguồn thu, nhiệm vụ chi, cơ cấu hoạt động, chế độ vốn đầu tư,... Đồng thời, xem xét bãi bỏ một số quỹ hoạt động không hiệu quả hoặc không triển khai được trong thực tiễn pháp luật tại các luật. Khi ban hành các luật chuyên lĩnh vực, cần để ý, cân nhắc một bí quyết thận trọng việc xây đắp mới các quỹ vốn đầu tư ngoài ngân sách; việc thiết kế mới phải phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước, tránh thi công quá phổ biến quỹ.


Theo Lương Bằng

Vietnamnet


Xem tại: mua dat