Nổi trội trong Thông tư 06 là những quy định về quản lý, dùng quỹ bảo trì bình thường cư. Theo đó, chủ account tiền gửi kinh phí bảo trì (2%) nhà chung cư có thể do một hoặc rộng rãi thành viên ban quản trị đứng tên đồng chủ tài khoản.

Chủ trương mục tiền gửi kinh phí bảo trì đối với nhà bình thường cư có mục đích dùng hỗn phù hợp có tối thiểu là ba thành viên ban quản trị đứng tên đồng chủ tài khoản. Số lượng thành viên tối đa do hội nghị nhà bình thường cư quyết định. Các thành viên nhập cuộc đồng chủ trương mục này phải có ít nhất một thây mặt chủ sở hữu khu căn hộ, một đại diện chủ chiếm hữu quy mô khác (giả dụ có), một thây mặt nhà đầu tư (nếu như có) và vài thành viên khác do hội nghị nhà bình thường cư quyết định (nếu như có).

Kỳ hạn gửi tiền và việc đứng tên đồng chủ trương mục tiền gửi kinh phí bảo trì được quy định trong quy chế giễu thu, chi tài chính của ban quản trị nhà phổ biến cư do hội nghị nhà thông thường cư duyệt y. Đối với quyết định chi tiêu quỹ bảo trì phần chiếm hữu chung của nhà chung cư có đa dạng chủ sở hữu, trường phù hợp ban quản trị tòa nhà chung cư quyết định việc bảo trì phần chiếm hữu tầm thường của tòa nhà phổ biến cư thì phải có tối thiểu 75% tổng số thành viên bạn dạng quan trị đồng ý.

Ban quản trị nhà phổ biến cư phải công bố công khai tại hội nghị nhà tầm thường cư thông tin về trương mục tiền gửi kinh phí bảo trì đã lập, không được thay đổi account này và định kỳ sáu tháng lên tiếng công khai trên bảng tin của nhà tầm thường cư về các khoản chi phí tiền gửi kinh phí bảo trì (nếu có). Việc sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu phổ biến của nhà tầm thường cư phải theo đúng luật pháp của Luật Nhà ở. Quy dè bỉu này và phải có sổ sách, hóa đơn, chứng trong khoảng theo pháp luật để theo dõi, quản lý.

siet quy dinh ve quan ly quy bao tri chung cu

Ảnh minh hoạ

Bên cạnh, Thông tư 06 cũng pháp luật, hội nghị nhà phổ biến cư lần đầu phải được doanh nghiệp trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày nhà bình thường cư đó được bàn giao đưa vào sử dụng và có tối thiểu 50% số căn hộ đã được bàn giao cho người dùng, thuê tìm (không bao gồm số căn hộ mà chủ đầu tư giữ lại không bán hoặc chưa bán, chưa cho thuê tậu).

Trường hợp không đủ số người tham dự, nhà đầu tư hoặc thây mặt chủ chiếm hữu căn hộ có văn bản đề nghị UBND cấp thị trấn, thị trấn nơi có nhà chung cư tổ chức hội nghị nhà chung cư. Trường thích hợp quá thời hạn quy định đó mà tòa nhà thông thường cư chưa có đủ 50% số căn hộ được bàn giao thì hội nghị nhà phổ biến cư được công ty sau khi có đủ 50% số căn hộ được bàn giao.

Quyền biểu quyết tại hội nghị phổ biến cư được tính theo diện tích chiếm hữu riêng của chủ sở hữu căn hộ, chủ chiếm hữu phần diện tích riêng khác trong nhà bình thường cư theo nguyên tắc 1m2 diện tích sở hữu riêng tương đương với 1 phiếu biểu quyết. Sau khi hội nghị nhà thông thường cư đã bầu ra ban quản trị và ban quản trị này có quyết định thừa nhận của UBND cấp phường hoặc quận thì ban quản trị có bổn phận lập tài khoản hoạt động để quản lý kinh phí bảo trì theo luật pháp.

Thông tư 06 cũng qui định về việc bàn giao giấy má tòa tháp nhà phổ biến cư. Theo đó, tại Yếu tố 5 của Thông tư 06 qui định: Chủ đầu tư trong thời hạn 20 ngày khiến cho việc, kể trong khoảng ngày Ban quản trị nhà chung cư hoặc người đại diện quản lý nhà tầm thường cư có văn phiên bản yêu cầu giao giấy má nhà cửa nhà tầm thường cư, chủ đầu tư có bổn phận bàn giao nhị bộ hồ sơ y từ bản chính. Trường phù hợp quá thời hạn qui định nêu trên mà nhà đầu tư không bàn giao giấy tờ cho công trình nhà phổ biến cư thì Ban quản trị nhà chung cư có văn bản yêu cầu UBND thị xã, huyện, thị xã, TP thuộc thức giấc nới đó có nhà bình thường cư yêu cầu nhà đầu tư bàn giao giấy tờ.

Thông tư này cũng quy định, trường hợp chủ đầu tư bàn giao hồ sơ nhà cửa nhà bình thường cư đúng luật pháp mà Ban quản trị không kiếm được thì trong 10 ngày khiến cho việc, kể trong khoảng ngày bàn giao, nhà đầu tư báo cáo và đề nghị UBND cấp quận phải thu nạp giấy tờ. Ban quản trị nhận bổn phận về các yếu tố liên quan xảy ra bất chợt nhận bàn giao giấy tờ công trình nhà tầm thường cư theo qui định.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Xem thêm: mua dat