Theo đó, thị trấn giao cho Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư, phân tích trên phạm vi toàn thể địa giới hành chính thành phố Hà Nội, các đô thị theo Quy hoạch phổ biến xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê ưng chuẩn với tổng diện tích 3.344,6km2. Bao phủ gồm: 1 thành phố trọng điểm thành phố Thủ đô và 5 thị trấn vệ tinh: Sơn Tây, Sóc Sơn, Phú Xuyên, Xuân Mai, Hòa Lạc; 3 thành phố sinh thái: Đô thị Quốc Oai, thị trấn Phúc Thọ, thành phố Chúc Sơn; 11 đô thị thị xã lỵ của các quận.

Tiêu chí của đề cương nhằm chi tiết hóa các tiêu chí sản xuất đô thị, danh mục và lộ trình khai triển chấp hành Quy hoạch xây đắp vùng Thủ đô, Quy hoạch bình thường xây đắp Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các quyết nghị của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ; các chương trình, kế hoạch của Thành ủy và UBND đô thị Thủ đô về phát hành Hà Nội (đến năm 2020, góc nhìn đến năm 2030 và xác định phương hướng đến năm 2050).

Tạo khí cụ điều hành và phát hành hệ thống đô thị trên khu vực Hà Nội, phát huy tối đa tiềm năng, điểm cộng tại mỗi vùng bờ cõi, gắn với các quy hoạch lĩnh vực, lĩnh vực; khuyến khích phát triển kinh tế - phường hội tại khu vực thị trấn phù hợp với Chương trình tạo ra đô thị quốc gia, kĩ năng vận động nguồn lực thực tại tại địa phương cho từng giai đoạn 5 năm.

Đồng thời, yêu cầu các chương trình, ý tưởnrg cụ thể (tương xứng với tiềm năng và nguồn lực, có trọng tâm, trọng điểm và dùng hiệu quả quỹ đất xây đắp) bảo đảm đồng bộ về cơ sở vật chất thị trấn, phối hợp giữa bảo tồn, làm mới và xây dựng mới; xác định lịch trình, các bước tiến hành xây đắp đô thị đảm bảo tính khả thi và sản xuất bền vững; thống nhất các số liệu can hệ đến đô thị hóa, chủ trương, lộ trình thi hành vài đề án đầu cơ, đề án xây dựng thị xã lên quận của 5 địa bàn: Gia Lâm, Thanh Trì, Đông Anh, Hoài Đức, Đan Phượng.

Theo Hoàng Phong

Tiền phong


Xem thêm: dịch vụ bất động sản