CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS): Quỹ ngoại Wardhaven Vietnam Fund đã tìm 1 triệu cp, nâng lượng chiếm hữu từ 3.094.893 cp (tỷ trọng 3,86%) xuống 4.094.893 cp (tỷ trọng 5,11%) và biến thành cổ hủ đông lớn. Thương lượng thi hành ngày 5/11/2019.

CTCP Vận tải và Thương nghiệp tuyến phố sắt (RAT): Ông È cổ Thế Hùng, Tổng Giám độc, hoàn thành thủ tục mua 580.318 cp. Trước đàm phán ông Hùng chiếm hữu 65.649 cp (tỷ trọng 1,45%). Thương lượng dự định thi hành từ 8/11 đến 6/12/2019.

CTCP Đầu tư xây đắp và Phát triển thành phố Thăng Long (TLD): Ông Nguyễn Hữu Huân, nhà đầu tư tư nhân, đã bán 450.030 cp, giảm lượng chiếm hữu từ 1.282.560 cp (tỷ lệ 6,85%) xuống 832.530 cp (tỷ lệ 4,55%) và không còn là cổ lỗ đông lớn. Đàm phán thi hành ngày 30/10/2019.

Tổng công ty 36 – CTCP (G36): Ông Nai lưng Ngọc Lanh, trưởng BKS, hoàn thành thủ tục bán 160.580 cp trong tổng số 165.580 cp (tỷ trọng 0,18%) đang sở hữu. Đàm phán dự kiến thi hành trong khoảng 12/11 đến 11/12/2019.

CTCP Tập đoàn đầu tư I.P.A (IPA): Công ti TNHH MTV điều hành quỹ đầi tư chứng khoán IPA đã mua 1.377.200 cp (tỷ  lệ 1,55%). Trước thương lượng tổ chức kinh doanh này không chiếm hữu cũ kĩ phiếu nào. Thương lượng thực hiện ngày 24/10/2019.

CTCP Vận tải và Thương nghiệp trục đường sắt (RAT): Bà Trằn Thị Thu Nga, Phó TGĐ, hoàn thành thủ tục sắm 256.000 cp. Trước giao dịch bà Nga sở hữu 195.883 cp (tỷ trọng 4,33%). Thương lượng dự định thi hành từ 8/11 đến 6/12/2019.

CTCP Tổ chức Vexilla vietnam (SVN): Ông Phạm Việt Cường, Chủ tịch HĐQT, chứng nhận tậu 4.550.000 cp. Trước đàm phán ông Cường không chiếm hữu cổ hủ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện trong khoảng 8/11 đến 6/12/2019.

Cũng liên quan đến cũ rích phiếu SVN, cùng thời điểm, bà Đậu Phi Thuần, Ủy viên HĐQT, đăng ký tìm 2.275.000 cp. Trước đàm phán bà Thuần không chiếm hữu cũ kĩ phiếu nào.

Thanh Mai

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: mua nha