Theo đó, qua rà soát đối chiếu về nhà, đất ở của 324 trường hợp được mua nhà tại dự án nhà ở phường hội này, Thanh tra thị trấn Đà Nẵng đã phát hiện 24 trường phù hợp có nhà trên đất; 11 trường phù hợp có 2 thửa đất trở lên; 42 trường phù hợp có 1 thửa đất…

Qua xác minh về thuế thu nhập tư nhân, Thanh tra phát hiện có 208 trường phù hợp có mã thuế, Cục thuế thị trấn xác nhận có 95 trường thích hợp có thu nhập cao. Trong đó có 52 trường phù hợp chịu thuế doanh thu cá nhân (32 trường hợp chịu thuế doanh thu cá nhân cả 2 năm 2017 – 2018; 7 trường thích hợp chịu thuế doanh thu tư nhân năm 2017; 13 trường thích hợp chịu thuế năm 2018).

Có 116 trường hợp không có thông tin về mã số thuế nên không rà soát được. Thanh tra TP tiếp diễn xác minh. Cụ thể, bắt buộc Công an TP kiểm tra, xác minh 15/116 trường phù hợp đang công tác tại doanh nghiệp thuộc Công an TP Đà Nẵng, kết quả có 2 trường thích hợp chịu thuế thu nhập cá nhân năm 2018, 13 trường thích hợp không chịu thuế thu nhập tư nhân.

Trong khi còn có 1 trường thích hợp công tác tại Viện Quy hoạch xây dựng TP Đà Nẵng chịu thuế thu nhập cả 2 năm 2017 và 2018. Có 100 trường phù hợp không có mã số thuế, Thanh tra không xác minh vì không đủ thời điểm và vấn đề kiện tới tới từng tổ chức, doanh nghiệp thuộc các tổ chức Trung ương và các nhân tố kinh tế có trụ sở ngoài TP Đà Nẵng và người công phu hòa bình.

Giai đoạn ra soát, Thanh tra TP Đà Nẵng cũng phát hiện có 10 trường hợp người kê khai không chân thực về đối tượng là công trạng làm việc trong tổ chức được ưu tiên hưởng chế độ nhà ở phố hội, chủ đơn vị không đúng thực tại, không có chứng trong khoảng, sổ sách để chứng minh đã làm cho việc tại tổ chức. ..

Trước những sai phạm trên, Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Sở Xây đắp bắt đầu kiểm điểm, xử lý nghĩa vụ của tập thể, các tư nhân thuộc Sở Xây dựng có can dự trực tiếp yêu cầu, xác thực danh sách sắm nhà ở thị trấn hội tại Chung cư An Trung 2 và trong việc tham vấn xét duyệt y sai pháp luật của luật nhà ở.

Đối với Liên doanh Cty CP Đức Mạnh và Cty CP Đầu cơ và xây đắp 579 (DMC-579, nhà đầu tư), Thanh tra kiến nghị phối hợp với cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, rà soát đối với 80 trường thích hợp sai phép phải giải quyết trong thời điểm xét chuẩn y và được sắm nhà đất thị trấn hội bình thường cư An Trung 2 để lập hồ sơ kết thúc thích hợp đồng theo quy định. Các trường phù hợp bao gồm: có nhà đất, chịu thuế doanh thu tư nhân, các trường thích hợp tự tiện cho thuê căn hộ được sắm… Giao Sở Xây dựng chỉ dẫn, đôn đốc và kiểm tra giám sát Liên doanh DMC – 579 công ty thi hành giải quyết đối với 80 trường phù hợp sai phép.

Theo Nguyễn Thành

Tiền phong


Xem tại: bds