Câu hỏi của độc giả thắc bận rộn về đất khai hoang có nội dung:

“Liệu đất khai hoang của mái ấm tôi có trong thời kỳ khai khẩn, làm việc có được cấp sổ đỏ hay không? Khi bị nhà nước thu hồi thì có được bồi hoàn thu hồi đất không? Luật pháp này như thế nào?”

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Thủ đô trả lời:

Thứ nhất: Vấn đề kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền dùng đất.

Tại Nhân tố 99 Luật Đất đai năm 2013 luật pháp Trường thích hợp dùng đất được cấp Giấy đủ điều kiện quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất:

"1. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và của nả khác gắn liền với đất cho những trường phù hợp sau đây:

a) Người đang dùng đất có đủ điều kiện cấp Giấy đủ điều kiện quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các vấn đề 100, 101 và 102 của Luật này;

Yếu tố 101 Luật Đất đai năm 2013 qui định:

Nhân tố 101. Cấp Giấy đạt yêu cầu quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà đất và của nả khác gắn liền với đất cho hộ mái nhà, cá nhân đang dùng đất mà không có giấy má về quyền dùng đất

1. Hộ mái nhà, cá nhân đang dùng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy má pháp luật tại Vấn đề 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp chế biến nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm cho muối tại vùng có điều kiện kinh tế - phường hội gian truân, vùng có điều kiện kinh tế - phố hội khác biệt gian khổ, nay được Ủy ban quần chúng. # cấp phố nơi có đất xác thực là người đã dùng đất ổn định, không có mâu thuẫn thì được cấp Giấy đạt yêu cầu quyền dùng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất và ko phải nộp tiền dùng đất.

2. Hộ mái ấm, tư nhân đang sử dụng đất không có các hồ sơ pháp luật tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được dùng bình ổn từ trước ngày 01 bốn tuần 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban dân chúng cấp thị trấn xác thực là đất không có mâu thuẫn, thích hợp với quy hoạch dùng đất, quy hoạch chi tiết xây đắp thành phố, quy hoạch xây đắp điểm dân cư vùng quê đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy đủ điều kiện quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất.

Căn cứ theo các quy định trên, đất khai hoang có thể được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đáp ứng đủ các nhân tố kiện sau:

+ Đất đã được sử dụng bình ổn từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm qui định về đất đai

+ Được Ủy ban nhân dân cấp phường xác nhận là đất không có mâu thuẫn, thích hợp với quy hoạch dùng đất, quy hoạch cụ thể xây đắp thị trấn, quy hoạch xây dựng điểm cư dân vùng quê đã được công ty nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch.

dat khai hoang khi bi thu hoi co duoc boi thuong

Thứ hai: Yếu tố kiện đền bù khi thu hồi đất

Về việc bồi hoàn khi nhà nước thu hồi đất đối với đất khai phá, khoản 1 Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 luật pháp:

Nhân tố 74. Nguyên tắc đền bù về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người dùng đất khi Nhà nước thu hồi đất ví như có đạt yêu cầu được bồi hoàn luật pháp tại Yếu tố 75 của Luật này thì được đền bù.

Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 luật pháp:

Vấn đề 75. Vấn đề kiện được đền bù về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; tạo ra kinh tế - phố hội vì ích lợi đất nước, công cộng

1. Hộ mái ấm, tư nhân đang dùng đất không hề là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy đạt yêu cầu quyền sử dụng đất, Giấy đủ điều kiện quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà ở và của nả khác gắn liền với đất (sau đây gọi thông thường là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và của nả khác gắn liền với đất theo pháp luật của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường phù hợp luật pháp tại khoản 2 Vấn đề 77 của Luật này; người vietnam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại vietnam mà có Giấy đạt yêu cầu hoặc có đạt yêu cầu được cấp Giấy đạt yêu cầu quyền dùng đất, quyền chiếm hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo luật pháp của Luật này mà chưa được cấp.

Theo các quy định trên, đất khai phá có thể được bồi hoàn khi nhà nước thu hồi đất nếu đáp ứng đủ các yếu tố kiện sau:

+ Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an toàn; phát triển kinh tế - xã hội vì ích lợi non sông, công cộng

+ Đang dùng đất chẳng hề là đất thuê thanh toán thuê đất hàng năm

+ Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy đạt yêu cầu quyền chiếm hữu nhà ở và quyền dùng đất ở, Giấy đạt yêu cầu quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất hoặc có chứng nhận để được cấp Giấy đạt yêu cầu quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất mà chưa được cấp.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Đọc thêm: bat dong san