Bộ luật Lao động 2019 được phê duyệt tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV ngày 20/11/2019 và chính thức có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/01/2021. Một trong những nội dung mới đáng chú ý tại Bộ luật này là pháp luật về nguyên lý trả lương và thưởng đối với người công phu.

 Các chị em nên biết: Từ 2021, lương của chồng có thể được chuyển thẳng vào tài khoản vợ - Ảnh 1.

Từ 2021, lương của chồng có thể được chuyển thẳng vào account phi tần

Chi tiết, tại Nhân tố 94 của Bộ luật này chỉ rõ: "Trường thích hợp người công trạng chẳng thể kiếm được lương trực tiếp thì người sử dụng công sức có thể trả tiền công cho người được người công trạng ủy quyền hợp pháp".

Trước đó nội dung này không được pháp luật tại Bộ luật Công tích 2012. Việc cho phép người công phu giao cho cho người khác kiếm được lương được cho là có lí, nhất là trong trường thích hợp người lao động bị nhỏ bé đau, tai nạn chẳng thể trực tiếp thụ lương…

song song, khoản 2 Yếu tố 96 của Bộ luật này chỉ rõ: "Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua account tư nhân của người công trạng được tạo dựng tại ngân hàng".

Như vậy, theo qui định nêu trên, kể từ ngày 01/01/2021 - hiền thê có thể là người được ủy quyền hợp lí để nhận lương của chồng. Và lương thuởng của chồng có thể được chuyển thẳng vào account phi tần.

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Minh Khôi (T/h)

Helino


Xem tại: gia nha dat