Văn phòng Chính phủ cho nhân thức, Chính phủ vừa bắt buộc nội dung dự định trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các phiên họp thường kỳ năm 2020.

Theo đó, Chính phủ dự định trình các dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một vài nhân tố của Luật Giải quyết vi phạm hành chính; dự án Luật Biên phòng vietnam (cho quan niệm lần đầu trước khi trình Quốc hội cho ý kiến); công trình Luật Ký hợp đồng quốc tế; dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); công trình Luật Đầu tư theo cách thức đối tác công tư; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); dự án Luật Sửa đổi, bổ sung vài vấn đề của luật Bảo kê không gian; công trình Luật Sửa đổi, bổ sung một số vấn đề của Luật Đất đai; công trình Luật Người công sức Việt Nam đi khiến cho việc ở nước ngoài theo thích hợp đồng; công trình Luật Giới trẻ (sửa đổi); công trình Luật Thi đua, ca ngợi thưởng (sửa đổi)...

song song, Chính phủ cũng xin quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về: quyết nghị của Quốc hội về sản xuất thành phố Đà Nẵng tới năm 2030 tầm nhìn tới năm 2045. Báo cáo kết quả thi hành nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt y chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu đất nước thời kỳ 2016 - 2020. 

Lên tiếng kết quả thi hành chiến lược tài chính 5 năm quốc gia 2016 - 2020 và định hướng chiến lược vốn đầu tư 5 năm quốc gia quá trình 2021 - 2025. Công bố kết quả thực hiện nghị quyết số 24/2016/QH14 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế thời kỳ 2016 - 2020 cũng là những nội dung sẽ được xin ý kiến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. 

Hình như đó, Chính phủ cũng dự định công bố Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2020 để ý phê chuẩn Hiệp nghị Thương nghiệp tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trong năm 2020; để ý nội dung về nguyên lý, chỉ tiêu, định mức phân bổ vốn đầu cơ phát hành nguồn ngân sách nhà nước quá trình 2021 - 2025; lưu ý, quyết định hình thức đặc trưng điều hành, dùng số tiền thu được trong khoảng hoạt động khai thác của nả kết cầu hạ tầng hàng không thời kỳ trong khoảng ngày 1/1/2018 (thời điểm Luật Quản lý, dùng của nả công có hiệu lực chấp hành) đến ngày Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tìa sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, điều hành được phê duyệt...


Xem thêm: mua dat