Thây mặt Bộ Nguồn vốn chắc chắn, trái khoán đơn vị, đặc biệt là trái khoán tạo ra theo chế độ đơn nhất chỉ thích hợp với các nhà đầu tư công ty, còn chủ đầu tư cá nhân ví như sắm trái phiếu thì phải thông thạo về vốn đầu tư, có khả năng phân tách không may và dám bằng lòng không may trong đầu tư.

Liên quan đến hoạt động mua bán trái phiếu doanh nghiệp, ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Vốn đầu tư các ngân hàng và tổ chức vốn đầu tư (Bộ Tài chính) đã có cuộc trao đổi với báo chí và đưa ra những cảnh báo về thị trường trong vừa qua.

Tổ chức sản xuất lãi suất cao chỉ là đơn lẻ, lẻ tẻ

Theo đó, trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiện thời đang có một số công ty tạo ra với lãi suất rất cao, trên 14%, thậm chí là lợi nhuận suất 20%.

Dẫn số liệu thống kê của HNX, ông Dương cho nhân thức, trong 10 04 tuần đầu năm 2019, bình quân lợi nhuận suất tạo ra trái khoán doanh nghiệp chỉ là 9%/năm.

Bình quân lợi nhuận suất sản xuất trái khoán tổ chức tương đương với mức lợi nhuận suất thông thường cho vay trung và dài hạn của chuỗi hệ thống ngân hàng thương nghiệp do Ngân hàng Nhà nước báo cáo là 9 - 11%/năm.

Trong đó, 82% khối lượng trái phiếu có lãi suất dưới 11%/năm, 17% khối lượng có lợi nhuận suất từ 11% -13% và chỉ có 0,9% khối lượng trái khoán có lợi nhuận suất trên 13%/năm.

"Có 2 doanh nghiệp tạo ra trái khoán với lãi suất cao mà tin báo có đề cập thời điểm gần đây là các giao dịch lẻ tẻ, riêng biệt, không mang tính chất thây mặt và không ảnh hưởng tới mặt bằng lợi nhuận suất vận động vốn từ phát hành trái khoán của các đơn vị", ông Nguyễn Hoàng Dương chắc chắn.

Từ đó, thây mặt của Bộ Nguồn vốn nghĩ là, các doanh nghiệp có tình hình vốn đầu tư tốt, độ tín nhiệm an toàn cao vẫn huy động với mức lợi nhuận suất phù hợp.

"Chúng tôi có đi kiểm tra trường thích hợp công ty bất động sản sản xuất lãi suất trên 14%/năm thì thấy rằng đây là doanh nghiệp đang niêm yết trên Sở Đàm phán chứng khoán, trái khoán vận động cho các công trình được bình chọn là bình yên và có tài năng sinh lời.

Chủ đầu tư bao gồm quỹ đầu tư nhiều năm kinh nghiệm và một đội ngũ nhà đầu tư cá nhân có tài năng bình chọn được rủi ro đầu cơ. Tới nay, tổ chức này thi hành trọn vẹn trách nhiệm của trái khoán", ông Dương thông tin thêm.

Còn đối với doanh nghiệp báo chí có phản ánh phát triển lợi nhuận suất ở mức 20%/năm, chỉ huy Vụ Nguồn vốn các ngân hàng và tổ chức nguồn vốn cho biết, cơ quan này đã rà soát và đề xuất đơn vị, tổ chức giải đáp sản xuất công bố.

Theo đó, lãi suất 20%/năm là mức lãi suất è, lợi nhuận suất chi tiết được tính theo từng kỳ trả lợi nhuận (hàng tháng) và theo với lợi nhuận suất huy động tiền gửi dè xẻn của 2 ngân hàng thương mại nhà nước cộng với độ lệch, theo tính toán thì lợi nhuận suất cho kỳ trả lợi nhuận trước tiên khoảng trên 11%/năm.

Chủ đầu tư tư nhân phải cẩn trọng

Trên hạ tầng phân tách những chả hạn chi tiết, ông Nguyễn Hoàng Dương đưa ra khuyến nghị đối với các chủ đầu tư.

Chi tiết, thây mặt Bộ Nguồn vốn cho rằng, trái phiếu tổ chức được phát hành theo nguyên tắc đơn vị tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả dùng vốn và kỹ năng trả nợ.

"Thông lệ các nước cho thấy, nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp hiếm hoi là các nhà đầu tư chứng khoán nhiều năm kinh nghiệm là những chủ đầu tư có kinh nghiệm đầu cơ, có khả năng tài chính và kỹ năng bình chọn, phân tích rủi ro.

Do kĩ năng trả nợ của tổ chức dựa vào rất lớn tham gia kết quả hoạt động chế biến, kinh doanh, hiệu quả sử dụng tài chính huy động nên các chủ đầu tư tư nhân cần rất cẩn trọng khi quyết định đầu cơ tham gia trái phiếu đơn vị", ông nói.

Trái phiếu đơn vị, đặc biệt là trái phiếu tạo ra theo cơ chế riêng lẻ chỉ phù hợp với các chủ đầu tư tổ chức, còn chủ đầu tư cá nhân nếu tìm trái phiếu thì phải thông suốt về tài chính, có kĩ năng phân tách không may và dám ưng ý rủi ro trong đầu cơ.

Theo đó, trái khoán tổ chức hiếm hoi không thích hợp với nhà đầu tư tư nhân nhỏ nhắn, lẻ.

"Khi tìm trái khoán tổ chức các chủ đầu tư phải nắm được tin tức toàn vẹn như trái phiếu do doanh nghiệp nào sản xuất, mục đích tạo ra? có của cải đảm bảo hay không có của nả bảo đảm? cam kết của chủ thể tạo ra đối với trái phiếu như thế nào? kỳ hạn và phương án trả nợ gốc, lợi nhuận? tình hình nguồn vốn của công ty tạo ra?

Vì thế, nhà đầu tư tư nhân không nên chỉ tậu trái khoán công ty vì lãi suất cao mà không tò mò kỹ về rủi ro có thể chạm mặt phải khi đầu cơ", ông Nguyễn Hoàng Dương cảnh báo.

Theo Duyên Duyên

Vneconomy


Xem nhiều hơn: gia dat saigon