Cục Điều hành công lao ngoài nước cho nhân thức, theo số liệu báo cáo trong khoảng các tổ chức, tổng số công tích đi làm việc ở nước ngoài trong bốn tuần 11/2019 là 14.772 công huân, bằng 113% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 4.848 công sức nữ.

Công trạng khiến cho việc ở các thị trường như Nhật Bản là 9.219 công tích (trong đó 3.154 công lao nữ), Đài Loan là 4.590 công huân (1.484 lao động nữ), Hàn Quốc là 395 công tích (45 công sức nữ), Ả rập Xê út là 223 công tích (143 công tích nữ), Rumani là 76 công sức nam và các thị trường khác.

Tương tự, trong 11 bốn tuần đầu năm 2019, tổng số công sức vietnam đi làm việc ở nước ngoài là 132.802 lao động (45.340 công sức nữ) đạt 110,67% chiến lược năm 2019. Kế hoạch đưa công trạng Việt Nam đi khiến cho việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2019 là 120.000 công tích, trong đó đứng đầu là thị trường Nhật Phiên bản với 71.156 lao động; Đài Loan là 49.980 lao động, Hàn Quốc 6.940 lao động…

Được nhân thức, để nâng cao chất lượng nguồn công phu xuất khẩu, Bộ Công tích – Thương binh và xã hội đang đề xuất bổ sung một số pháp luật mới trong dự thảo Luật Người công trạng Việt Nam đi khiến việc ở nước ngoài (sửa đổi).

Theo Minh Thư

Infonet


Tham khảo thêm: dịch vụ bất động sản