Từ ngày 25/12, Thông tư số 13 vừa được Bộ Nội vụ ban hành, hướng dẫn luật pháp về cán bộ, công chức cấp phường và người hoạt động không chuyên trách ở cấp phố, thôn, tổ dân thị trấn sẽ chính thức có hiệu lực. Theo thông tư này, ngoài các qui định thông thường, UBND cấp tỉnh sẽ pháp luật cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên ngành nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức làm cho việc tại các xã: miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, phường đảo, vùng sâu, vùng xa… Cùng với đó, UBND cấp tỉnh quyết định ngành nghề tập huấn thích hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp thị trấn trong từng kỳ tuyển dụng.

Đáng lưu ý về vấn đề kiện, tiêu chuẩn tuyển nhân viên công chức cấp thị trấn trong trường hợp khác biệt được vận dụng trong các trường hợp: Ra trường đại học loại nhiều năm kinh nghiệm trở lên ở nội địa, loại khá trở lên ở nước ngoài; nhân viên trong các doanh nghiệp sự nghiệp công lập, đã có thời điểm khiến nhân viên 5 năm trở lên… Trường thích hợp khác lạ còn được ứng dụng với người hưởng lương trong hàng ngũ vũ trang (quân đội, công an) và người khiến công việc cơ yếu, đã có thời điểm công tác 5 năm trở lên trong đội ngũ trang bị, hoặc khiến công tác cơ yếu, tính trong khoảng thời điểm có quyết định tuyển dụng chính thức.

Với cán bộ cấp phố giữ chức vụ, khi thôi đảm trách chức phận thì được để ý, thu nhận vào công chức cấp thị trấn không qua thi tuyển nếu phục vụ toàn vẹn các tiêu chuẩn. Trường thích hợp trước khi bầu giữ chức phận cán bộ cấp xã chưa phải là công chức cấp xã thì thời gian giữ chức phận cán bộ cấp thị trấn chí ít là 5 năm trở lên; tại thời gian kết nạp không trong thời gian bị để ý kỷ luật; bị dò xét, tróc nã tố, xét xử và không trong thời hạn bị chấp hành kỷ luật hoặc bị truy tìm cứu bổn phận hình sự.

Theo thông tư mới này, khi tiếp nhận công chức cấp phố không qua thi tuyển, Chủ tịch UBND cấp huyện phải thi công Hội đồng kiểm tra, sát hạch, trừ trường thích hợp trước khi được bầu giữ chức vụ cán bộ cấp phường đã là công chức cấp thị trấn.

Mỗi chức danh công chức cấp phố được bố trí 1 người trở lên, UBND cấp tỉnh qui định việc sắp xếp gia tăng người ở một số chức danh công chức cấp phường thích hợp với đòi hỏi, nhiệm vụ của từng thị trấn, phố, thị trấn (trừ chức danh Trưởng Công an thị trấn và Lãnh đạo trưởng Ban Chỉ đạo quân sự cấp xã) nhưng không vượt quá tổng số cán bộ, công chức cấp phố theo qui định.

“Căn cứ vào quyết định của UBND cấp thức giấc về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp phố, Chủ toạ UBND cấp quận quyết định tuyển nhân viên, cắt cử, vấn đề động, luân chuyển và sắp xếp người đảm nhiệm các chức danh công chức cấp thị trấn phù hợp với chuyên ngành đào tạo và đáp ứng các đòi hỏi của địa điểm chức danh công chức”, Thông tư 13 luật pháp.

Can dự đến việc giải quyết chính sách đối với số cán bộ, công chức cấp xã dôi dư, Chủ toạ UBND cấp huyện sẽ tổng phù hợp và yêu cầu với Chủ tịch UBND cấp tỉnh chấp hành tinh giản biên chế nhạo; khắc phục hình thức mất việc; nghỉ hưu trước tuổi; nghỉ công việc chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo qui định; điều chuyển, bổ sung cho các phố, phố, thành phố thực dân địa bàn cấp thị xã hoặc ở địa bàn cấp quận khác thuộc thức giấc; hoặc chuyển thành công chức trong khoảng cấp quận trở lên theo pháp luật…

Theo Luân Dũng

Tiền Phong


Tham khảo thêm: gia nha dat