CTCP Đầu tư Sản xuất Cường Thuận Idico (mã chứng khoán CTI) vừa công bố Quyết nghị được duyệt việc vấn đề chỉnh ý tưởnrg kinh doanh cả năm 2019.

Theo đó CTI vấn đề chỉnh ý tưởnrg kinh doanh năm 2019, với doanh thu yếu tố chỉnh giảm 35%, trong khoảng mức 1.305 tỷ đồng xuống còn hơn 854 tỷ đồng. Còn chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế yếu tố chỉnh giảm trong khoảng 141,5 tỷ đồng xuống còn 99,8 tỷ đồng, tương ứng mức giảm hơn 29%.

Cường Thuận Idico (CTI) điều chỉnh giảm 29% kế hoạch lợi nhuận năm 2019, còn gần 100 tỷ đồng - Ảnh 1.

Trước đây Cường Thuận Idico đã lên tiếng kết quả buôn bán quý 3 và 9 04 tuần đầu năm 2019. Trong đó tính riêng quý 3 thu nhập giảm 34% cùng kỳ còn hơn 192 tỷ đồng còn đạt hơn 136 tỷ đồng, chỉ bằng 1/3 mức lãi CTI đạt được cùng kỳ năm rồi.

Tính chung 9 04 tuần đầu năm 2019 thu nhập thuần đạt gần 591 tỷ đồng, giảm gần 17% so với cùng kỳ và mới thực hiện được hơn 45% chiến lược năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 59 tỷ đồng, xong xuôi gần 42% chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra lúc đầu.

Cường Thuận Idico (CTI) điều chỉnh giảm 29% kế hoạch lợi nhuận năm 2019, còn gần 100 tỷ đồng - Ảnh 2.

Nếu như tính theo ý tưởnrg mới điều chỉnh, hoàn thành 9 tháng đầu năm CTI xong xuôi tuần tự 69% ý tưởnrg doanh thu và 59% chỉ tiêu lợi nhuận mới.

Dường như đó, trong Nghị quyết này, HĐQT còn phê ưng chuẩn kế hoạch sản xuất sản phẩm năm 2020. Doanh thu ước đạt 1.397 tỷ đồng và lãi sau thuế là 127,2 tỷ đồng, tuần tự tăng 64% và 27% so với kế hoạch điều chỉnh năm 2019.

Trên thị ttrường, cổ phiếu CTI cũng đã giảm 15% trong vòng 2 tháng mới đây, hiện giao dịch loanh quanh mức 21.800 đồng/cũ rích phiếu.

Cường Thuận Idico (CTI) điều chỉnh giảm 29% kế hoạch lợi nhuận năm 2019, còn gần 100 tỷ đồng - Ảnh 3.

Diễn biến giá cổ hủ phiếu CTI 6 bốn tuần vừa mới đây.

Minh Quang đãng

Theo Nhịp Sống Việt


Tham khảo thêm: mua nha