CTCP Gemadept (GMD): Bà Nguyễn Minh Nguyệt, thành viên HĐQT, chứng nhận mua 500.000 cp. Trước đàm phán bà Nguyệt chiếm hữu 605.012 cp (tỷ lệ 0,2%). Giao dịch dự định thi hành từ 23/12/2019 đến 21/1/2020.

Cũng liên quan tới cũ kĩ phiếu GMD, ông Đỗ Văn Minh, Tổng Giám đốc, đã tậu 500.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 503.000 cp (tỷ lệ 0,17%) lên 1,003.000 cp (tỷ trọng 0,34%). Đàm phán thực hiện trong khoảng 12/12 tới 18/12/2019.

CTCP Tập đoàn xây đắp Hòa Bình (HBC): Ông Lê Quốc Duy, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 200.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 1.091.103 cp (tỷ lệ 0,47%) xuống còn 891.103 cp (tỷ lệ 0,39%). Đàm phán chấp hành từ 10/12 đến 18/12/2019.

CTCP Đầu cơ Năm Bảy Bảy (NBB): CTCP Đầu tư Cơ sở công nghệ Tp HCM (CII) đã tậu 780.000 cp, nâng lượng chiếm hữu sau đàm phán lên 63.624.362 cp (tỷ trọng 68,18%). Thương lượng thi hành ngày 12/12/2019.

CTCP Không gian Sonadezi (SZE): Ông Trằn Anh Dũng, tổng Giám đốc, hoàn thành thủ tục tậu 115.400 cp. Trước thương lượng ông Dũng chiếm hữu 184.600 cp (tỷ trọng 0,62%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/12/2019 tới 16/1/2020.

CTCP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương (PVP): Tổ chức kinh doanh TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã bán 1.479.900 cp, giảm lượng sở hữu trong khoảng 11.838.900 cp (tỷ trọng 12,56%) xuống 10.359.000 cp (tỷ lệ 10,99%). Thương lượng thực hiện trong khoảng 13/11 tới 12/12/2019.

CTCP Chứng khoán APG (APG): Bà Nguyễn Thanh Hà, nhà đầu tư tư nhân, đã bán 179.940 cp, giảm lượng sở hữu sau thương lượng xuống 1.638.180 cp (tỷ trọng 4,81%). Thương lượng thực hiện ngày 11/12/2019.

CTCP Nhựa Tan Đại Hưng (TPC): Bà Tôn Thị Hồng Minh, Phó Chủ toạ, đã tìm 400.000 cp, nâng lượng sở hữu sau thương lượng lên 704.000 cp (tỷ lệ 2,88%). Thương lượng thực hiện ngày 16/12/2019.

CTCP Thủy đặc sản (SPV): CTCP Đầu tư Vina chứng nhận tìm 200.000 cp. Trước giao dịch công ti Vina chiếm hữu 1.710.800 cp (tỷ lệ 15,84%). Đàm phán dự định thực hiện trong khoảng 20/12/2019 đến 16/1/2020.

CTCP Đo đạc và Khoáng sản (SUM): Bà Lê Phương Châm, Phó Tổng Giám đốc, chứng nhận sắm 100.000 cp. Trước thương lượng bà Châm chiếm hữu 88.770 cp (tỷ trọng 3,73%). Đàm phán dự định thi hành từ 20/12/2019 đến 13/1/2020.

Nam Hà

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: dịch vụ bất động sản