UBND Tp.HCM vừa có văn bạn dạng gửi các sở, lĩnh vực, UBND thị xã, quận can hệ về chấp hành Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy can hệ đến dự án xây đắp tuyến con đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Theo đó, UBND Thành phố giao Ban Điều hành Trục đường sắt thành phố chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Ý tưởnrg và Đầu tư, các cơ quan có can dự nhanh chóng rà soát, tổng thích hợp các vướng bận bịu, khó khăn phát sinh thực tại trong giai đoạn khai triển 2 công trình để đề nghị kiến nghị với cấp có thẩm quyền liên quan về các cơ chế, chính sách đặc biệt nhằm giải quyết kết hợp các xung đột nhiên pháp lý giữa luật pháp của qui định Việt Nam với quy định trong Hiệp nghị ký kết với nhà tài trợ.

Hai tuyến metro số 1 và số 2 tại TP.HCM đang triển khai tới đâu? - Ảnh 1.

Đồng thời, giao các Sở, ban, lĩnh vực can dự sắp xếp cán bộ có đủ năng lực, kinh nghiệm chuyên trách công việc phối phù hợp, đeo bám, đôn đốc quyết liệt các bộ, lĩnh vực Trung ương chú ý, giải quyết các kiến nghị của Đô thị liên quan đến các công trình các con phố sắt đô thị.

Đối với những sự việc cần thiết, gấp rút, Ban Điều hành Tuyến đường sắt đô thị cần chủ động thông báo, đề xuất ngay với UBND Đô thị mời các nhà tài trợ vốn, thây mặt các bộ, ngành nghề Trung ương dự các cuộc họp giao ban định kỳ để cùng phối hợp giải quyết, túa gỡ các gian truân, vướng mắc của 2 dự án con đường sắt thành phố nhanh chóng nhất.

Các sở, ngành được UBND Đô thị giao nhiệm vụ chủ trì xử lý giấy má của 2 công trình trục đường sắt đô thị triển khai công ty chấp hành theo chế độ UBND Thành phố định kỳ giao ban hoặc hội ý đột nhiên xuất, luận bàn, hợp nhất biện pháp giải quyết.

Ngoài ra, chỉ đạo Thị trấn cũng giao Chủ toạ UBND các quận có can hệ trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo công ty đi lại các hộ dân trong khu vực giải tỏa hiểu thông liền và thi hành công tác đền bù, hỗ trợ và tái định cư, bàn giao mặt bằng cho dự án đúng tiến độ và không để tái xâm lăng mặt bằng của dự án.

Lúc trước, Thành ủy Tp.HCM đã ban hành Chỉ thị số 25-CT/TU về lãnh đạo, chỉ huy tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, xây đắp hình thức phối thích hợp hiệu quả để đẩy với tốc độ cao tiến độ thi hành công trình xây dựng tuyến đường sắt thị trấn số 1 và tuyến số 2.

Ban Thường vụ Thành ủy Tp.HCM yêu cầu các đơn vị quản lý ủy, đơn vị đảng phải quán triệt, kiếm được thức sâu sắc các dự án tuyến phố sắt thị trấn là dự án ưu tiên trong các dự án dành đầu tiên, cấp bách của ngành liên lạc, góp phần giảm ùn tắc liên lạc, một khâu nghẽn trong sản xuất kinh tế, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn Thị trấn.

Theo lên tiếng của Ban quản lý công trình con đường sắt thị trấn Thành phố, tính tới cuối tháng 11/2019, Công trình tuyến metro số 1 đã chấp hành được hơn 68% ý tưởnrg cục bộ.

Tuyến metro số 2 đã điều chỉnh tổng mức đầu tư, cập nhật chiến lược tái định cư trên khu vực các quận và khai triển các bước tiếp theo.

Hạ Vy

Theo Nguồn vốn Plus


Xem thêm: gia nha dat