CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR): CTCP Thương nghiệp Thành Thành Công đã mua 16.282.631 cp (tỷ lệ 4,8%). Trước giao dịch Thương nghiệp Thành Thành Công không sở hữu cũ rích phiếu nào. Đàm phán thi hành trong khoảng 10/12 tới 17/12/2019.

CTCP Chứng khoán Tp HCM (HSC): Công ti Đầu cơ vốn đầu tư Nhà nước Tp HCM (HFIC) chứng nhận bán 5 triệu cp trong tổng số 87,5 triệu cp (tỷ trọng 28,61%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến chấp hành trong khoảng 24/12/2019 đến 31/12/2019.

CTCP SXKD dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV): Bà Đặng Thị Nương, Chủ toạ HĐQT, chứng nhận mua 3 triệu cp. Trước giao dịch bà Nương chiếm hữu 3.484.040 cp (tỷ lệ 9,18%). Giao dịch dự kiến chấp hành trong khoảng 20/12/2019 tới 17/1/2020.

CTCP Thế kỷ 21 (C21): Bà Nguyễn Thị Anh Thư, ủy viên HĐQT, đạt yêu cầu bán tổng thể 117.285 cp (tỷ trọng 0,67%). Giao dịch dự định thi hành từ 23/12/2019 đến 17/1/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu C21, cùng thời gian, bà Nai lưng Phạm Thu Trúc, con ông Nai lưng Công Tuấn, chủ toạ HĐQT, hoàn thành thủ tục bán toàn bộ 174.718 cp (tỷ trọng 1%). Ông Trằn Công Tuấn, Chủ tịch HĐQT, hoàn thành thủ tục bán toàn thể 737.348 cp (tỷ lệ 4,22%). Thương lượng dự kiến thi hành từ 24/12/2019 đến 20/1/2020.

Còn Báo Tuổi Trẻ đã bán toàn cục 922.875 cp (tỷ trọng 5,28%) và không còn là cổ lỗ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 12/12/2019.

CTCP Nam Việt (NAV): Bà Kim Ngọc Cẩm Ly, nhà đầu tư tư nhân, đã bán toàn bộ 850.610 cp (tỷ trọng 10,63%) và không còn là cổ lỗ đông lớn. Đàm phán thực hiện ngày 13/12/2019.

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP): Ông Đặng Quốc Minh, con ông Đặng Quốc Dũng, chủ tịch HĐQT, đạt yêu cầu mua 1,2 triệu cp. Trước giao dịch ông Minh sở hữu 1.301.000 cp (tỷ lệ 1,33%). Đàm phán dự định chấp hành từ 20/12/2019 đến 17/1/2020.

CTCP Đầu tư năng lượng Trường Hưng thịnh (TTE): Ông Nguyễn Ngọc Tưởng, Phó Chủ toạ, đã bán 700.000 cp, giảm lượng sở hữu sau đàm phán xuống 700.000 cp (tỷ lệ 2,455%). Thương lượng chấp hành ngày 18/12/2019.

Cũng liên quan đến cũ rích phiếu TTF, ông Lê Nhất Minh Xuân, Trưởng BKS, đã bán 550.000 cp, giảm lượng sở hữu sau đàm phán xuống 550.000 cp (tỷ lệ 1,93%). Giao dịch thực hiện ngày 18/12/2019. Ngoài ra đó, cùng ngày, ông Đinh Xuân Hoàng, Chủ tịch HĐQT, đã sắm 1.307.791 cp (tỷ trọng 4,59%). Trước thương lượng ông Hoàng không chiếm hữu cổ hủ phiếu nào.

CTCP Gia Lai CTC (CTC): CTCP Ngao du Gia Lai đã bán toàn bộ 314.200 cp (tỷ pệ 3,57%). Thương lượng chấp hành trong khoảng 11/12 tới 12/12/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu CTC, ngày 13/12/2019 bà nguyễn Thị Triều Ninh, trưởng BKS, đã bán toàn cục 613.700 cp (tỷ trọng 6,97%) và không còn là cũ kĩ đông lớn. Bà Vũc Thị bạn nào, chủ đầu tư tư nhân, đã bán toàn bộ 901.346 cp (tỷ lệ 10,24%) và không còn là cũ rích đông lớn. Ông Nguyễn Đức Hừng, người có can dự với bà Vũ Thị Mai, đã bán tổng thể 1.166.038 cp (tỷ lệ 13,25%) và không còn là cũ rích đông lớn. Ông Đinh Vạn Dũng, chủ đầu tư tư nhân, đã bán toàn cục 964.674 cp (tỷ trọng 10,96%) và không còn là cổ đông lớn.

Phía tậu tham gia, ông Nguyễn Thời Linh, nhà đầu tư tư nhân, đã sắm 520.900 cp (tỷ trọng 5,92%) và trở thành cũ kĩ đông lớn. Trước giao dịch ông Linh không sở hữu cũ rích phiếu nào. Thương lượng thực hiện ngày 12/12/2019.

Còn ngày 13/12, bà Mai Xuân Hà, nhà đầu tư tư nhân, đã tậu 1.566.058 cp (tỷ trọng 17,8%) và biến thành cũ rích đông lớn. Trước đàm phán ông Linh không sở hữu cũ rích phiếu nào.

CTCP Công ty Vexilla vn (SVN): Ông Nguyễn Sỹ Cường, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 577.600 cp, giảm lượng chiếm hữu sau đàm phán xuống 2.100.200 cp (tỷ trọng 10%). Thương lượng thực hiện ngày 11/11/2019.

Cũng can dự tới cổ phiếu SVN, cùng thời gian, ông Hoàng Thanh Tùng, nhà đầu tư tư nhân, đã tìm 577.600 cp, nâng lượng sở hưu sau đàm phán lên 1.877.400 cp (tỷ lệ 8,94%).

CTCP Trúc thông (TRT): Bà Đặng Việt Phương Anh, con ông Đặng Văn Việt, Chủ toạ HĐQT, hoàn thành thủ tục tìm 1.478.492 cp. Trước giao dịch bà Phương Anh không chiếm hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự định thi hành từ 20/12/2019 đến 17/1/2020.

Nam Sơn

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: dat xanh