Theo kết quả thanh tra, tình hình bơ vơ tự xây đắp trên địa bàn thị trấn này tình tiết rất phức hợp với phổ thông dạng vi phạm như: tòa tháp xây đắp phân căn, trổ thêm cửa đi, ngày càng tăng cầu thang so với giấy phép xây đắp (GPXD); tăng hoặc giảm quy mô công trình so với GPXD; thích hợp khối các công trình xây đắp theo các GPXD được cấp trên các thửa lục địa kề…

Khác lạ, vài nhà đầu tư có hành vi công ty kiến tạo xây dựng công trình sai nội dung GPXD được cấp đối với trường phù hợp cấp phép xây dựng mới quy mô lớn, đã bị công ty có thẩm quyền giải quyết vi phạm hành chính phổ biến lần.

Đội Thanh tra địa bàn huyện 12 (Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM) trên địa bàn phường Thạnh Xuân được xác định chấp hành không đúng qui định, có dấu hiệu bao che, thả lỏng điều hành dẫn tới lờ lững nhận thấy và giải quyết vi phạm, không chặn đứng kịp thời các hành vi vi phạm theo đúng qui định đối với các nhà đầu tư dẫn tới hậu quả không dễ dàng giải quyết.

UBND phường Thạnh Xuân có dấu hiệu thả lỏng công việc điều hành như hồ sơ giải quyết vi phạm xây dựng không phép, không đúng về lớp lang, hồ sơ, chậm cưỡng chế giễu phá toá tòa tháp vi phạm không phép, không chuyển biên phiên bản vi phạm hành chính xây dựng không phép đến cơ quan có thẩm quyền để xử phạt kịp thời gây thất thu ngân sách nhà nước...

Một số nhà đầu tư xây đắp tòa tháp sai nội dung GPXD được cấp nhưng khi chấp hành đo vẽ hiện trạng nhà ở để hoàn thành thủ tục đủ điều kiện quyền sở hữu nhà đất (hoàn công), các tổ chức kinh doanh có chức năng đo vẽ đã lập bản vẽ trạng thái vị trí bộc lộ không đúng quy mô nhà cửa xây đắp trên đất, tạo nhân tố kiện để các nhà đầu tư chấp hành giấy má hoàn công.

Chủ tịch UBND thị xã 12 đã phê bình đối với 2 tổ chức, lãnh đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với 8 tư nhân thuộc UBND xã Thạnh Xuân và kiến nghị Sở Xây đắp Thị trấn kiểm tra, lưu ý và làm cho rõ bổn phận các cá nhân có can dự đối với các sai phạm được phát hiện qua thanh tra.

UBND quận 12 kiến nghị Sở TN&MT TP.HCM xem xét giải quyết vi phạm đối với các công ty đo vẽ và trách nhiệm của các công ty, tư nhân có can dự thuộc thẩm quyền điều hành của sở trong thời kỳ khắc phục thủ tục hoàn công ví như có và xử lý đối với các GCN đã cấp.

Ngoài thu hồi số tiền 150 triệu tiền việt bị thất thoát qua thanh tra, UBND huyện 12 chuyển giấy tờ, tài liệu thanh tra về hành vi vi phạm có tín hiệu tội nhân của một số chủ đầu tư tới tập đoàn cảnh sát dò xét Công an thị xã 12 để giải quyết theo qui định.

Nam Phong

Theo Nhịp Sống Việt


Xem tại: bds