CTCP Công ty Tiến Bộ (TTB): Ông Phùng Văn Bộ, Chủ toạ HĐQT, đã tậu 500.000 cp, nâng lượng sở hữu sau thương lượng lên 10.182.897 cp. Giao dịch thi hành theo phương án ký hợp đồng từ 25/11 đến 19/12/2019.

CTCP Licogi 16 (LCG): Ông Phan Ngọc Hiếu, Thành viên HĐQT, chứng nhận tìm 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Hiếu chiếm hữu 5.230.010 cp. Thương lượng dự kiến thực hiện trong khoảng 30/12/2019 tới 28/1/2020.

CTCP GTNfoods (GTN): CTCP Thực phẩm Sông Vàng đã bán tổng thể 29 triệu cp (tỷ lệ 11,6%) và không còn là cổ lỗ đông lớn. Giao dịch thi hành ngày 18/12/2019.

CTCP đại lý vận tải Safi (SFI): Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ toạ HĐQT, đăng ký bán 512.000 cp trong tổng số 2,9 triệu cp (tỷ lệ 20,39%) đang chiếm hữu. Giao dịch dự kiến chấp hành trong khoảng 30/12/2019 đến 30/1/2020.

CTCP Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang (SKG): CTCP Ngao du Hòa Bình vn đã bán toàn thể 2.065.421 cp (tỷ lệ 3,26%). Giao dịch thi hành ngày 24/12/2019.

CTCP Transimex (TMS): Quỹ ngoại JWD Asia Holding Private Limited đã mua 440.304 cp trong tổng số 1 triệu cp chứng nhận tìm lúc trước, nâng lượng chiếm hữu trong khoảng 3.911.901 cp (tỷ trọng 7,13%) lên 4.352.205 cp (tỷ lệ 7,93%). Đàm phán chấp hành ngày 21/11/2019.

CTCP Gia Lai CTC (CTC): Ông Mai Văn Huấn, Thành viên HĐQT, đã bán tổng thể 346.524 cp (tỷ trọng 3,94%). Giao dịch chấp hành trong khoảng 11/12 tới 12/12/2019.

CTCP Garmex Sài Gòn (GMC): Ông Lâm Tử Thanh, Thành viên H ĐQT, đã kiếm được chuyển nhượng 1.004.662 quyền mua trong đợt Garmex sản xuất cũ kĩ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, nâng lượng chiếm hữu sau khi thi hành quyền mua từ 940.596 cp (tỷ lệ 5,26%) lên 1.913.224 cp. Thương lượng chấp hành ngày 25/12/2019.

Cũng can hệ đến cổ lỗ phiếu GMC, cùng thời gian, Công ti TNHH Tân Á đã chuyển nhượng 502.331 quyền mua. Trước giao dịch tổ chức kinh doanh Tân tam Á chiếm hữu 502.331 cp. Công ti TNHH Thương mại Á Châu đã chuyển nhượng 502.331 quyền tậu. Trước thương lượng công ty Thương mại Á Châu chiếm hữu 502.331 cp.

CTCP Nông nghiệp công nghệ cap Trung An (TAR): Bà Trương Thị Thanh Ngọc, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 150.000 cp, giảm lượng chiếm hữu sau giao dich xuống 3.109.000 cp (tỷ trọng 8,88%). Đàm phán thực hiện ngày 20/12/2019.

CTCP Đầu cơ thiết bị và Xây lắp Thiên Trường (KTT): Ông Nguyễn Phi Hùng, thành viên BKS, đã bán toàn cục 100.000 cp (tỷ trọng 3,38%). Thương lượng thi hành từ 12/12 đến 20/12/2019.

Mạnh Linh

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: mua nha