GIF, phối hợp cùng Ban Năng lượng của World Bank, sẽ hỗ trợ Việt Nam kiến tạo và xây dựng Chương trình Đấu giá nhằm chuyển đổi trong khoảng cách thức biểu giá điện hỗ trợ sang cách thức đấu thầu cạnh tranh phát triển điện mặt trời vững bền. Chương trình này góp phần giúp Việt Nam giải quyết bài toán năng lượng và thúc đẩy phát triển bao trùm bằng việc tạo ra một môi trường thuận lợi cho khu vực cá nhân nhập cuộc.

"Chúng tôi đang thích hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để thu hút ngày một nhiều hơn nguồn lực cá nhân vào ngành năng lượng bởi ý định trong lĩnh vực này rất lớn và cấp thiết," ông Ousmane Dione, Giám đốc Tổ quốc World Bank tại Việt Nam nói.

Ông phản hồi sự hỗ trợ của GIF đến đúng thời gian cần thiết giúp vn vượt lên những thách thức hiện tại để thúc đẩy hơn nữa tạo ra điện mặt trời, bao gồm đầu cơ tài chính và phân bổ không may.

Chương trình Đấu thầu cạnh tranh điện mặt trời của Bộ Công thương là một phần trong cố gắng bình thường của chính phủ, nhằm thúc đẩy đầu cơ vào lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo, đẩy mạnh nhiều chủng loại hóa nguồn phát điện và giảm phát thải CO2. vietnam đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ lắp đặt 12GW điện mặt trời nối lưới.

"Đây sẽ là chương trình đấu giá năng lượng mặt trời trước tiên được triển khai tại vietnam, có tiềm năng nhân rộng ở quy mô lớn. Chúng tôi rất vui mừng được cung cấp Chính phủ vn huy động các nguồn tài chính cá nhân phê chuẩn các cách thức tiếp xúc tiêu chuẩn hóa, minh bạch và có chuỗi hệ thống," ông Jason Lu, Giám đốc GIF cho biết.

Mặc dù triển vọng kinh tế của vietnam vẫn tích cực, với dự đoán tăng trưởng tiếp diễn đạt 6,5% trong năm 2020 và 2021, Việt Nam vẫn phải đương đầu với phổ quát thách thức về đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở cơ sở, khác biệt là nhu cầu tăng thêm trong lĩnh vực năng lượng.

vietnam đang hăng hái lôi cuốn đầu tư tư nhân và sử dụng mô hình đối tác công - tư trong lĩnh vực năng lượng, nhưng cần nhân tố chỉnh khuôn khổ hiện tại để cho phép chọn lựa khó khăn đối với các nhà đóng hộp điện chủ quyền và hạn chế chi tiêu sản xuất điện mặt trời. Với sự hỗ trợ của World Bank và GIF, chính phủ vn đang xây dựng các hình thức đấu thầu khó khăn để khai triển điện mặt trời quy mô lớn.

Hà Thư

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: mua dat