Kết quả đánh giá item, dịch vụ an ninh thông tin lý tưởng 2019 được công bố tại Hội thảo Trưng bày vật phẩm quốc tế Ngày An ninh thông tin vietnam 2019 gần đây. Sự kiện do Hiệp hội An ninh tin tức vietnam (VNISA) đơn vị, nhằm suy tôn chất lượng, khả năng ưu việt và hiệu quả của vật phẩm, phục vụ an toàn thông tin từ các doanh nghiệp, doanh nghiệp Việt Nam..

Theo đó, tổ chức kinh doanh An ninh mạng Viettel có 10 item, dịch vụ chứng nhận dự thi đạt giải. Đây cũng là đơn vị có rộng rãi giải thưởng nhất, chiếm hữu 40% trong tổng số 25 vật phẩm, phục vụ của 12 công ty, đơn vị được vinh danh. 

polyad

Hội thảo Trưng bày vật phẩm quốc tế Ngày Bình an tin tức Việt Nam 2019 thú vị phổ biến công ty kĩ nghệ.

Trong đó, Viettel Threat Intelligence là một trong hai item của Công ti An ninh mạng Viettel đạt danh hiệu vật phẩm bình yên tin tức mới hoàn hảo năm 2019. Vật phẩm cung cấp các tin tức, kiến thức về bình yên thông tin thu thập bởi nhiều nguồn khác biệt, trong khoảng các mối đe dọa trên trái đất. Qua đó, các đơn vị, tổ chức dùng phục vụ sẽ nắm được những thông tin về nguy cơ mất bình yên dữ liệu, phân tích và đưa ra phương thức giải quyết.

Giai đoạn bình chọn, kiểm tra các sản phẩm, dịch vụ bình yên thông tin có sự tham gia của các doanh nghiệp như Cục Quản lý Mật mã Dân sự và Kiểm tra item mật mã (Ban Cơ yếu Chính phủ), Trọng điểm VNCERT (Bộ Tin tức và Truyền thông), Viện 10 (Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc Phòng), đội chuyên gia Chi hội VNISA phía Nam.

polyad

Viettel nhận 10 danh hiệu tại cuộc bình chọn năm nay.

Trong khoảng kết quả bình chọn của chương trình, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ lựa chọn các item, dịch vụ để đưa vào danh mục các item, giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin mạng nội địa ưu tiên sử dụng trong các chuỗi hệ thống tin tức level 3 trở lên và các hệ thống tin tức phục vụ Chính phủ điện tử.

Đây là lần thứ tư chương trình đánh giá vật phẩm, dịch vụ cn toàn tin tức chất lượng cao được Hiệp hội An ninh thông tin Việt Nam (VNISA) triển khai cùng chuỗi sự kiện Ngày Bình an tin tức vietnam, dưới sự bảo trợ của Bộ Tin tức và Truyền thông và sự phối thích hợp của Cục bình yên thông tin.

Chương trình có 28 vật phẩm, phục vụ của 15 đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành thủ tục tham gia đánh giá.

Phong Vân


Xem tại: mua nha