Văn phòng chính phủ vừa có công văn gửi ba bộ và UBND TP.HCM về khắc phục những bất cập trong đàm phán BĐS.

Theo đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Xây đắp chủ trì, phối phù hợp các bộ, lĩnh vực, địa phương kiểm tra, tổng kết, nghiên cứu buộc phải xây đắp Luật sửa đổi, bổ sung Luật Buôn bán bất động sản năm 2014, Luật Nhà đất năm 2014.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ TN&MT nghiên cứu trong quá trình hoàn thành công trình Luật sửa đổi, bổ sung vài nhân tố của Luật Đất đai năm 2013.

Giao Bộ Tư pháp nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các luật pháp về của pháp luật nhằm giải quyết vướng mắc can dự đến công chứng, chứng thực, đăng ký thương lượng đảm bảo.

Trước đây, UBND TP.HCM, Bộ Xây đắp, Tư pháp, TN&MT, Nhà băng Nhà nước Việt Nam đều có công văn quan điểm về giải quyết những bất cập trong đàm phán BĐS.  


Xem thêm: dịch vụ bất động sản