Tổ chức kinh doanh Cũ rích phần Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã cũ rích phiếu HCM – HOSE) công bố Kết quả Kinh doanh quý 4.2019 và lũy kế cả năm 2019.

Xong xuôi quý 4.2019, HSC đạt thu nhập hơn 408 tỷ đồng, vững mạnh 1,6% so với cùng kỳ quý 4.2018 khi mà chi phí giảm 18,2% từ 313 tỷ đồng xuống 256 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 127 tỷ đồng, phát triển mạnh 76,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Về thanh khoản thị trường, trị giá thương lượng nhàng nhàng hàng ngày trong Quý 4.2019 đạt 4.837 tỷ đồng cải thiện hơn so với 3 quý trước đây. Tính thông thường cả năm 2019, thanh khoản làng nhàng đạt 4.650 tỷ đồng/ngày, giảm 29% so với năm 2018 ở mức 6.536 tỷ đồng/ngày và bằng 72% mức hy vọng thị trường trong chiến lược 2019 của HSC.

Lũy kế cả năm 2019, HSC ghi kiếm được thu nhập thuần 1.262 tỷ đồng, giảm 26% so với cả năm 2018 và hoàn thành 76% ý tưởnrg. Lợi nhuận sau thuế lũy kế cả năm 2019 đạt 432 tỷ đồng, giảm 36% so với năm 2018, kết thúc 64% ý tưởnrg cả năm 2019 được Đại hội Cũ kĩ đông chuẩn y tham gia tháng 04.2019.

Mức thu nhập trên vốn cổ lỗ phần bình quân (ROAE) là 11.7%. Thu nhập trên một cổ lỗ phiếu (EPS) năm 2019 đạt 1,596 đồng/cũ kĩ phiếu. Kết thúc năm 2019, tổng của nả của HSC đạt 7,489 tỷ đồng, tăng 42% so với tổng của nả tại ngày 31/12/2018. Chỉ số Chi tiêu/thu nhập thuần năm 2019 là 58% so với mức 51% trong năm 2018.

Chứng khoán HSC: Lợi nhuận quý 4 tăng 77%, cả năm vẫn giảm 36% xuống 433 tỷ đồng - Ảnh 1.
Chứng khoán HSC: Lợi nhuận quý 4 tăng 77%, cả năm vẫn giảm 36% xuống 433 tỷ đồng - Ảnh 2.

Doanh thu và chi phí của 2 năm được ghi giảm đi khoản lỗ của hoạt động tự doanh lần lượt là 300 tỷ đồng trong năm 2019 và 650 tỷ đồng trong năm 2018 (chỉ tiêu 21 trong Báo cáo kết quả hoạt động) cho mục đích so sánh.

Kết quả kinh doanh của các mảng buôn bán chính: môi giới, cho vay ký quỹ, tự doanh, và giải đáp vốn đầu tư tổ chức trong năm 2019 như sau:

Doanh thu trong khoảng nghiệp vụ môi giới đạt 478 tỷ đồng, giảm 37% so với năm 2018 và chiếm hữu 38% tổng doanh thu của HSC. Doanh thu môi giới giảm căn bản do giá trị đàm phán toàn hoạt động mua bán giảm 29% so với năm 2018 và phân khúc môi giới chứng khoán cơ sở vật chất của Khối đối tượng mua hàng cá nhân HSC giảm từ mức 9.7% xuống 8.3% do HSC không tham gia cho mượn ký quỹ cho các mã không thỏa mục tiêu margin do HSC yêu cầu. Trong bối cảnh khó khăn, Khối khách hàng doanh nghiệp HSC vẫn duy trì được vị trí đứng đầu với phân khúc đạt 26% tổng thương lượng nước ngoài toàn thị trường. Hoàn thành năm 2019, HSC đạt thị phần 10.54%, duy trì vị trí thứ 2 toàn thị trường.

Doanh thu trong khoảng các hoạt động cho mượn ký quỹ đạt 496 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ và choán 39% tổng thu nhập HSC. Ngay từ đầu năm 2019, Ban Vấn đề Hành đã chủ trương ưu tiên phát hành thị phần vào nhóm các cũ rích phiếu phục vụ các chỉ tiêu: tình hình vốn đầu tư lành mạnh, vốn hóa lớn, thanh khoản cao và được xếp trong danh mục được HSC cho mượn margin. Trong năm 2019, phân khúc của các nhóm cũ kĩ phiếu này vẫn duy trì tốt và không có không may nào phát sinh.

Doanh thu trong khoảng mảng trả lời tài chính công ty đạt 53 tỷ đồng, giảm 55% so với năm 2018. Trong năm 2019, các thương lượng giải đáp tập trung tham gia phát triển trái phiếu cho các đơn vị và đáng lưu ý với vụ mua bán trả lời thành công chào mua công khai cũ rích phiếu GTN cho Vinamilk.

Doanh thu thuần trong khoảng hoạt động dân doanh đạt 222 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2018. 

Báo cáo tài chính

Trường An

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: dat xanh