CTCP Vạn Phát Hưng (mã chứng khoán VPH) vừa thông báo tin tức kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2019.

Theo thông báo tài chính, Vạn Phát Hưng chỉ đạt chưa đầy 16 tỷ đồng doanh thu thuần quý 4/2019, giảm sâu so với con số 344,7 tỷ đồng cùng kỳ. Lãi sau thuế quý 4/2019 cũng chỉ đạt 2,25 tỷ đồng, giảm sâu so với con số 83,53 tỷ đồng quý 4/2018.

Lũy kế cả năm 2019, thu nhập thuần của Vạn Phát Hưng đạt 162,5 tỷ đồng, giảm sâu so với con số 706,2 tỷ đồng cùng kỳ. Lãi chỉ đạt chưa đầy 20 tỷ khi mà cùng kỳ đạt đến 146,5 tỷ.

Dự án cũ chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu, dự án mới chưa bán, Vạn Phát Hưng báo cáo KQKD năm 2019 giảm thê thảm so với 2018 - Ảnh 1.

Theo lý giải của Vạn Phát Hưng, lợi nhuận sau thuế quý 4 và cả năm 2019 giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước là do việc chuyển nhượng quyền dùng đất của 2 khối tầm thường cư (Thương mại phục vụ & Y tế) trong khoảng các năm trước vẫn chưa đạt yêu cầu ghi nhận thu nhập trong năm nay mặc dầu tổ chức kinh doanh đã hoàn tất thu tiền từ 2 khối tầm thường cư này. Đồng thời, trong năm tổ chức kinh doanh vẫn chưa triển khai công tác bán hàng cho công trình mới. Toàn thể kế hoạch bán hàng cho công trình mới là dự án C.T.C Phường Long Trường Huyện 9 sẽ được chuyển sang năm 2020. Năm 2020 sẽ là năm công ti đạt được hưởng nhuận đáng kể đó là lãi của công trình C.T.C và lợi nhuận từ việc chuyển nhượng 55% cổ lỗ phần tại tổ chức kinh doanh con là CTCP Đầu cơ TM DV An Hưng cho công ty đối tác là Công ti TNHH Lotte Land.

Nam Sơn

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem nhiều hơn: dịch vụ nhà đất