Cục Xuất du nhập (Bộ Công Thương) cho nhân thức, vn đã ký kết với Hàn Quốc ký hợp đồng phổ biến bên giữa Hàn Quốc và 5 công ty đối tác WTO (gồm Úc, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Thái Lan, và vn), về việc phân bổ hạn ngạch quan thuế và Thư mua bán song phương giữa vietnam và Hàn Quốc về phân bổ hạn ngạch quan thuế.

Hàn Quốc dành cho Việt Nam hạn ngạch hơn 55.000 tấn gạo - Ảnh 1.

Như vậy, kể từ ngày 1/1/ 2020, kế bên việc phân bổ 20.000 tấn gạo cho tất cả thành viên WTO, Hàn Quốc sẽ bỏ ra cho Việt Nam hạn ngạch riêng là 55.112 tấn gạo. Lượng hạn ngạch phân bổ cho vietnam bao gồm các loại gạo mà vietnam có thể trồng và xuất khẩu. Hàn Quốc đảm bảo ứng dụng cơ chế phân bổ hạn ngạch thích hợp với qui định của WTO và không gây ra tác động hạn dè bỉu nhập cảng.

Hàn Quốc đảm bảo việc đấu thầu gạo theo cách thức hạn ngạch thuế quan được tiến hành thích hợp với thông lệ quốc tế. Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Vùng quê Hàn Quốc (MAFRA) là tập đoàn mối manh bắt đầu đấu thầu hàng năm theo cách thức cạnh tranh để nhập khẩu lượng hạn ngạch riêng của vn cũng như của các nước khác được phân bổ.

Để sử dụng triệt để thời cơ tiếp cận hoạt động mua bán Hàn Quốc trong khoảng cam đoan này, góp phần gia tăng kim ngạch xuất khẩu gạo, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương đã có công văn gửi Sở Công Thương các tỉnh giấc, thị trấn trực thuộc Trung ương, Hiệp hội Lương thực Việt Nam để kịp thời thông tin cho các nhà buôn buôn bán xuất khẩu gạo về kết quả này.

Cùng với đó, các nhà buôn kinh doanh xuất khẩu gạo có thể khám phá, xem thêm thêm thông tin về thị trường Hàn Quốc, cách thức hạn ngạch quan thuế, cách thức đấu thầu tại trang tin tức điện tử của MAFRA để xây đắp kế hoạch đóng gói, buôn bán và chủ động theo dõi, nhập cuộc các đợt đấu thầu do MAFRA đơn vị.

Cục Xuất du nhập cho biết, trong quá trình chấp hành hạn ngạch quan thuế, nhập cuộc các đợt đấu thầu, nếu như gặp phải các điều gian khổ, vướng bận bịu nảy sinh, các doanh nghiệp, cá nhân, doanh gia buôn bán xuất khẩu gạo có thể gửi tin tức về Bộ Công Thương để Bộ kịp thời tham mưu với Hàn Quốc.

Theo D. Thùy

Infonet


Xem thêm: dịch vụ nhà đất