Sau khi thanh tra việc chấp hành pháp luật của qui định về đất đai, đầu cơ, xây đắp và thi hành nghĩa vụ tài chính về đất đối với các tổ chức, tư nhân thuê đất trên địa bàn quận Kim Bôi, Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã phát hiện hàng loạt sai phép.

Hàng loạt công trình chậm rì rì tiến độ

Theo Kết luận Thanh tra, hàng loạt doanh nghiệp xin đầu cơ công trình và được thuê đất ở huyện Kim Bôi, nhưng trong phổ biến năm không tiến hành đầu cơ hoặc đầu cơ rất lờ lững chạp. Điển tuồng như Dự án “Đầu cơ, xây dựng nhà máy đóng chai nước khoáng và khu yếu tố dưỡng Kim Bôi, Hòa Bình”, do Công ty CP nước khoáng Kim Bôi Hòa Bình làm chủ đầu tư, đã xây đắp nhà máy sản xuất nước khoáng, đưa vào dùng, đóng hộp thử nghiệm nước khoáng, nhưng bị xử phạt vi phạm hành chính do thiếu giấy phép khai thác tài nguyên. Đáng lưu ý, khu yếu tố dưỡng chưa đầu tư, xây dựng. Tính đến 04 tuần 9/2019, Công trình đủng đỉnh tiến độ 9 năm so với chứng nhận. Tổ chức kinh doanh thực hiện chưa toàn vẹn bổn phận tài chính về đất đối với Nhà nước, đã bị cưỡng chế thực hiện.

Tại dự án “Bến xe giải trí cao cấp suối khoáng Kim Bôi”, do Công ty CP thương mại và du lịch Kim Bôi làm nhà đầu tư thì lờ lững tiến độ 20 tháng so với đạt yêu cầu. Hơn nữa, Tổ chức kinh doanh thực hiện chưa toàn vẹn trách nhiệm nguồn vốn về đất đối với Nhà nước, đã bị cưỡng nhạo báng chấp hành.

Công trình “Khu ngao du sinh thái và sản xuất nước khoáng”, do Công ty CP đầu tư thương mại dịch vụ EG làm cho nhà đầu tư, được cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 15/4/2011, theo tiến độ hoàn thành thủ tục phải đưa dự án vào khai thác buôn bán trong khoảng 04 tuần 2/2014. Tuy nhiên, công ti này không thi hành công trình, tính đến bốn tuần 8/2019 là 5 năm 6 bốn tuần và 9 năm 10 bốn tuần từ khi được giao đất, Tổ chức kinh doanh không đưa đất tham gia dùng, không thực hiện trách nhiệm tài chính về đất đối với Nhà nước.

Trường thích hợp khác, Công trình “Trại gà giống Hưng Việt”, do Công ty CP Austfeed Hòa Bình khiến chủ đầu tư, được cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 11/10/2012, theo tiến độ đạt yêu cầu, 04 tuần 6/2013 triển khai dư án tham gia khai thác kinh doanh. Dĩ nhiên, Công ti Austfeed Hòa Bình không thực hiện dự án, đến 04 tuần 8/2019 là 6 năm 3 bốn tuần và 6 năm 5 04 tuần kể từ ngày kiếm được giao đất trên thực địa, không đưa đất vào dùng, vi phạm Luật Đất đai. Hay như Công trình “Khu ngao du phục vụ thương nghiệp và khách sạn suối khoáng Kim Bôi - Sông Đà”, do Liên doanh Tổ chức kinh doanh CP Phục vụ thương nghiệp và sản xuất năng lượng và Công ti CP đầu cơ xây dựng Sông Đà, tính tới tháng 9/2019 đủng đỉnh tiến độ 16 tháng.

Đáng lưu ý, có 2 công trình không triển khai đầu cơ, chậm rì rì tiến độ, không chấp hành trách nhiệm vốn đầu tư về đất đối với Nhà nước, đã bị hoàn thành hoạt động là Dự án “Đầu cơ xây dựng trường trung cấp nghề phát hành vùng quê Thiên Phú”, do Công ty TNHH Vốn đầu tư kinh tế Thiên Phú khiến cho nhà đầu tư, và Dự án “Trồng cây lâu năm”, do Công ti TNHH Một thành viên Vĩnh Tiến khiến cho chủ đầu tư.

Phổ biến tổ chức, tư nhân thuê đất vi phạm

Thanh tra đối với với các doanh nghiệp, hợp tác thị trấn thuê đất xây dựng hạ tầng sản xuất, buôn bán (không có chấp hành công trình đầu cơ), Thanh tra tỉnh Hòa Bình cũng phát hiện phổ biến sai phép. Chi tiết, Công ty TNHH nước khoáng Kim Bôi Hòa Bình, Thích hợp tác xã Phục vụ điện năng thị trấn Sào Báy, Công ty TNHH nông sản Kim Bình, chưa thi hành đạt yêu cầu bất định đất đai, vi phạm Luật Đất đai năm 2013.

Công ty TNHH nước khoáng Kim Bôi Hòa Bình chưa chấp hành hoàn toản trách nhiệm tài chính với Nhà nước. Tổ chức kinh doanh TNHH nông phẩm Kim Bình quản lý đất thiếu nghĩa vụ, để tư nhân xâm lăng xây đắp nhà đất. Công ti Cổ phần phát hành dược Hòa Bình cho thuê lại ki ốt không đúng với quyết định cho thuê đất và thích hợp đồng thuê đất, chấp hành không hoàn toản bổn phận vốn đầu tư về đất đối với Nhà nước.

Cũng theo kết luận thanh tra, một số thủ tục thuê đất của tư nhân thiếu trích lục bản đồ địa chính thửa đất, hoặc trích đo địa chính thửa đất, nghĩa vụ thuộc Phòng TN&MT huyện Kim Bôi. Mặt khác, một số tư nhân được thuê đất đã phổ thông năm, nhưng không đưa đất tham gia dùng, nợ tiền thuế đất, dùng đất sai mục đích như xây dựng nhà cửa không phép hoặc cho người khác thuê lại.

Trên cơ sở phát hiện các sai phạm, Thanh tra tỉnh giấc Hòa Bình kiến nghị UBND tỉnh Hòa Bình lãnh đạo Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các tổ chức can hệ tiến hành thu hồi đất thực hiện công trình đầu cơ của 3 công ty là Công ti CP đầu cơ thương mại dịch vụ EG, Công ty CP Austfeed Hòa Bình, Công ty TNHH vốn đầu tư kinh tế Thiên Phú.

Chỉ đạo Sở Chiến lược và Đầu cơ chủ trì, phối phù hợp với các công ty can dự thi hành hoàn thành hoạt động 2 dự án của Công ty CP đầu tư thương mại phục vụ EG và Công ty CP Austfeed Hòa Bình. Tập đoàn thanh tra cũng đòi hỏi các đơn vị, cá nhân có vi phạm, sinh tồn được nêu trong Kết luận thanh tra thực hiện nghiêm Luật Đất đai năm 2013. Trường hợp nào không có khả năng thực hiện công trình, đề xuất trả lại đất cho Nhà nước.

song song, yêu cầu UBND huyện Kim Bôi xử lý đối với các trường hợp xây đắp nhà cửa trái phép, xâm lăng đất, thu hồi đất của tư nhân trả lại đất…

Đức Sơn (ĐĐK)

Xem nhiều hơn: gia dat saigon