Mái ấm tôi có sắm một mảnh đất 2.500 m2 từ năm 1996 có giấy viết tay, đến năm 2004 được cấp giấy chứng nhận quyền dùng đất, nhưng cấp phố chỉ đưa cho giấy phô tô giấy chứng nhận quyền sử dung đất.

Đến năm 2019, mái ấm tôi mới đi lấy sổ nhưng năm 2014 UBND thị trấn lại cấp sổ đỏ mảnh đất nhà tôi cho người chủ cũ đã bán mảnh đất cho mái nhà tôi. Mảnh đất này nhà tôi đã xây nhà và trồng cây được 21 năm. Xin hỏi, giờ khắc phục như thế nào?

Trạng sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Tổ chức kinh doanh Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Theo tin tức bạn cung ứng, gia đình bạn sắm đất trong khoảng năm 1996, vì thế, thời điểm mái nhà bạn tìm đất sẽ vận dụng luật pháp tại Luật đất đai năm 1993 sửa đổi bổ sung 1998 pháp luật Vấn đề 31

1- Thủ tục biến đổi quyền dùng đất ở nông thôn khiến cho tại Uỷ ban nhân dân xã; ở đô thị làm cho tại Uỷ ban dân chúng thị xã, quận, thị thị trấn, đô thị thuộc tỉnh.

2- Hồ sơ chuyển nhượng quyền dùng đất ở vùng quê khiến tại Uỷ ban quần chúng huyện; ở thành phố làm tại Uỷ ban nhân dân tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương.

Ví như UBND phố lại cấp Giấy đủ điều kiện mảnh đất này cho gia đình đã bán mảnh đất là trái với luật pháp luật pháp vì cấp Giấy đạt yêu cầu thời điểm đó là do UBND thị xã cấp. Do đó, Yếu tố 106. Đính chính, thu hồi Giấy đạt yêu cầu đã cấp

2. Nhà nước thu hồi Giấy đạt yêu cầu đã cấp trong các trường thích hợp sau đây:

d) Giấy đạt yêu cầu đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng dùng đất, không đúng quy mô đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn dùng đất hoặc duyên do dùng đất theo quy định của quy định đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy đủ điều kiện đó đã chấp hành chuyển quyền dùng đất, quyền chiếm hữu của nả gắn liền với đất theo qui định của pháp luật đất đai.

Nếu có tranh chấp về giấy đủ điều kiện quyền dùng đất bạn có thể khởi kiện tại Toà án dân chúng nơi có bất động sản.

CafeLand câu kết cùng Công ty Luật TNHH Đức An

Tham khảo thêm: bds