CafeLand - Trong bốn tuần 1/2020, cả nước có 8.276 đơn vị xây cất mới với số vốn hoàn thành thủ tục là 267.200 tỉ đồng.

Theo Tổng Cục Con số, trong 04 tuần 1/2020, cả nước có 8.276 doanh nghiệp thiết kế mới với số vốn đăng ký là 267.200 tỉ đồng.

Có 5 ngành có số doanh nghiệp thi công mới tăng so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: đóng gói phân phối điện, nước, gas tăng 8,6%; tin tức và truyền thông tăng 8%; công nghệ, kĩ nghệ, dịch vụ giải đáp, thiết kế, quảng cáo và chuyên ngành khác tăng 4,6%; giáo dục, tập huấn tăng 2% và dịch vụ tạm trú ăn uống tăng 0,2%.

Cũng trong bốn tuần 1/2020, số tổ chức chứng nhận lâm thời kết thúc buôn bán có thời hạn là 11.702 tổ chức, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước; số tổ chức kết thúc hoạt động chờ khiến giấy tờ giải thể là 5.555 tổ chức.

Nguyễn Văn

Đọc thêm: dat xanh