CafeLand - Công trình có tổng chiều dài tuyến 65,8 km, trong đó, đầu cơ xây mới 38,43 km, cải tạo upgrade 13,9 km, sử dụng triệt để hoặc đi trùng công trình khác 14,28 km.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê ưng chuẩn chủ trương đầu cơ Công trình xây dựng tuyến tuyến phố bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định thời kỳ 2020 – 2024.

Theo dự định, tổng chiều dài tuyến 65,8 km, trong đó, đầu tư xây mới 38,43 km, cải tạo tăng cấp 13,9 km, sử dụng triệt để hoặc đi trùng dự án khác 14,28 km. Điểm đầu dự án Km0+00 tại đê hữu sông Hồng, đê biển Giao Thủy, xóm 29, phường Giao Thiện, huyện Giao Thủy, thức giấc Nam Định; điểm cuối công trình Km65+800 tại bờ tả đông Đáy, đê biển Nghĩa Hưng, xóm Ngọc Hùng, thị trấn Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, thức giấc Nam Định.

Toàn tuyến đầu cơ theo diện tích tiêu chuẩn tuyến phố cấp III đồng bằng; thiết kế đồng bộ các công trình trên tuyến (xây dựng mới, sử dụng triệt để, làm mới, nâng cấp) đảm bảo thích hợp với diện tích cấp tuyến phố; kiến tạo hoàn chỉnh chuỗi hệ thống an ninh giao thông theo tiêu chuẩn, quy chuẩn và các quy định hiện hành.

Tổng mức đầu cơ công trình là 2.791,4 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương 1.000 tỉ đồng (đã bao gồm 10% dự phòng theo quy định của quy định), ngân sách địa phương và các vốn đầu tư hợp pháp khác 1.791,4 tỉ đồng. Công trình sẽ được chấp hành và chấm dứt trong quá trình 2020 – 2024.

Nguyễn Văn

Xem nhiều hơn: gia dat saigon