CafeLand - Theo tin tức từ UBND TP.HCM, ngày 3/3 đến đô thị sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế “Thúc đẩy môi trường kinh doanh và hệ sinh thái thành lập công ty để khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM.

Địa điểm công ty hội thảo tại nơi nghỉ ngơi Rex, số 141 Nguyễn Huệ, phố Bến Nghé, thị xã 1.

Hội thảo nhằm phê chuẩn việc xúc tiến môi trường buôn bán đối mới sáng tạo đế cung cấp hoàn thiện và sản xuất hệ sinh thái thành lập công ty để khởi nghiệp thông minh của thành phố.

Đồng thời tìm kiếm biện pháp xây dựng TP.HCM biến thành thành phố thành lập công ty để khởi nghiệp thông minh.

Diệu Trang

Đọc thêm: dịch vụ nhà đất