CafeLand - UBND tỉnh giấc Nghệ An vừa phê thông qua quy hoạch phân khu tỷ trọng 1/2000 thị trấn Nghi Ân, thị trấn Vinh với diện tích gần 1.000ha.

Trục đường 46, phường Nghi Ân.

Theo phê chuẩn y, niên độ quy hoạch tới năm 2030, gồm các khu tác dụng chính như khu dân cư, thương mại dịch vụ, khu hành chính, văn hoá và các công trình công cộng cấp phường, thành phố.

Khu vực lập quy hoạch có dân số trạng thái là 9.210 người, dân số khu vực dự báo đến năm 2030 là 13.300 người. Tổng diện tích khu đất quy hoạch 872,5ha.

Trong đó, đất công trình công cộng 16,59ha; đất giáo dục 52,82ha; đất cơ quan doanh nghiệp 10,38ha; đất thương mại dịch vụ 15,63ha; đất ở dân cư 309,59ha; đất cây trồng 7,6ha; đất quốc phòng 17,64ha; đất trường bay Vinh mở mang 182,68ha, còn lại là các diện tích đất khác.

Riêng đối với khu thương nghiệp phục vụ, chợ Nghi Ân được quy hoạch tăng cấp mở rộng thành chợ và trọng điểm thương nghiệp của khu vực diện tích 2,21ha; mật độ xây dựng từ 55-60 %; tầng cao trong khoảng 1-6 tầng.

Quy hoạch xây đắp mới 8 khu phục vụ thương mại bám tuyến phố Quốc lộ 46 và các trục trục đường quy hoạch phân khu trong khoảng 18-35m. Tổng diện tích là 10,86ha; mật độ xây đắp trong khoảng 50-70%; tầng cao từ 3-6 tầng.

Đối với khu ở dân cư, khu cư dân trạng thái và các khu quy hoạch dân cư mới có tổng diện tích 304,32ha.

Tầng cao tối đa với các lô đất bám trục tuyến phố dưới 15m là 4 tầng; trên 15m là 6 tầng. Mật độ xây đắp trong từng lô đất xây dựng nhà ở thấp tầng trong khoảng 80-90%.

Khu ở hỗn thích hợp gồm công trình nhà ở cao tầng, thấp tầng hòa hợp dịch vụ thương mại, được sắp xếp phía Tây Nam khu quy hoạch bám trục con đường quy hoạch 24m, quy mô 5,27ha; mật độ xây đắp từ 45-60%; tầng cao từ 3-10 tầng.

Riêng nhà ở phổ biến cư không quy hoạch xen lẫn trong các khu cư dân hiện hữu khi chưa đáp ứng đạt yêu cầu hạ tầng công nghệ.


Có thể bạn quan tâm: dịch vụ bất động sản