Đây là những kiểu trần độc đáo được ứng dụng rộng rãi cho nhà phường hiện thời. Nó vừa giúp cung ứng ánh sáng đều cho cục bộ không gian – yếu tố mà bản chất nhà ống rất cần lại vừa tạo độ thông thoáng tối ưu nhất.

Trong khoảng Khóa:


Xem thêm: dịch vụ bất động sản