Công ty cổ phần BĐS Thế Kỷ (CenLand) vừa thông báo thông báo nguồn vốn hợp nhất quý 4/2019.

Trong quý 4, CenLand đạt thu nhập thuần 705 tỷ đồng, tăng so với 3 quý trước nhưng giảm 13% giả dụ so với cùng kỳ năm 2018. Do giá vốn thấp, nên CenLand đạt lợi nhuận gộp 222 tỷ đồng, con số cao nhất trong khoảng trước đến nay.

Kết quả quý 4, CenLand lãi trước thuế 147 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 118 tỷ đồng, cùng tăng khoảng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2019, CenLand đạt doanh thu thuần 2.318 tỷ đồng và lãi trước thuế 501 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 37% và 25% so với năm 2018.

Đương nhiên, nếu so với kế hoạch cả năm thì kết quả này chỉ đạt 90% mục tiêu doanh thu và 89% tiêu chí lợi nhuận.

Đội môi giới bất động sản của Shark Hưng mỗi tháng kiếm gần 110 tỷ đồng - Ảnh 1.

Trong cơ cấu doanh thu của CenLand năm nay, mảng môi giới vẫn là cột trụ khi chiếm đoạt tỷ trọng 56%, đạt hơn 1.300 tỷ đồng. Tương tự, nhàng nhàng mỗi tháng mảng môi giới đem về thu nhập gần 110 tỷ đồng.

Tất nhiên, phát triển thu nhập mảng môi giới so với năm ngoái chỉ là 12%. Động lực tăng trưởng thu nhập chủ lực của CenLand năm nay nằm ở mảng đầu tư, chuyển nhượng bất động sản khi đạt thu nhập 980 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần năm trước. Đây là kết quả của định hướng chuyển dịch sang cả phân chia bất động sản của CenLand.

Trước đó, ví như chỉ đơn thuần môi giới, theo qui định CenLand chỉ được hạch toán trung bình khoảng 5% thu nhập các đàm phán; nhưng nếu như đầu tư và phân chia các công trình, CenLand sẽ được hạch toán tổng thể trị giá đàm phán. Trên cơ sở này, CenLand có tham vọng đạt thu nhập 1 tỷ đô la Mỹ tham gia năm 2022.

Đội môi giới bất động sản của Shark Hưng mỗi tháng kiếm gần 110 tỷ đồng - Ảnh 2.

Cơ cấu doanh thu CenLand. Đơn vị: Tỷ đồng

Theo Hà My

Trí Thức Trẻ


Xem thêm: dịch vụ bất động sản