CafeLand – Diện tích đất được định giá là khoảng 43.778,1m2 tại xã Phước Bình và xã Phước Thái, huyện Long Thành.

UBND tỉnh giấc Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 165/QĐ-UBND về việc phê ưng chuẩn giá đất để tính tiền đền bù khi Nhà nước thu hồi đất thi hành công trình đầu tư xây dựng tuyến phố Phước Bình đoạn trong khoảng quốc lộ 51 tới Khu công nghệ Phước Bình tại thị trấn Phước Bình và phố Phước Thái, huyện Long Thành.

Diện tích đất được định giá là khoảng 43.778,1m2 tại phố Phước Bình và xã Phước Thái, quận Long Thành.

Địa điểm, nhãi con giới khu đất được giới hạn theo tờ trích lục và đo chỉnh lý bạn dạng đồ địa chính khu đất số 751, 753, 754, 755, 756, 757, 758, tỷ lệ 1/1.000 do Văn phòng Chứng nhận đất đai - chi nhánh Long Thành chấp hành ngày 24-1-2018, Văn phòng Chứng nhận đất đai tỉnh kiểm tra nội nghiệp ngày 24/1/2018.

Chi tiết, đất ở phố Phước Bình được chia 7 đoạn, tùy vị trí từng đoạn, loại đất, đường, vị trí mà giá đất được định giá từ 750 ngàn tới 12,885 triệu tiền việt/m2. Đất ở thị trấn Phước Thái được chia làm cho 3 đoạn, tùy tham gia địa điểm từng đoạn, loại đất, trục đường, địa điểm mà đất được định giá nghiêng ngả trong khoảng 1,043-12,885 triệu tiền việt/m2.    

Nguyễn Văn

Tham khảo thêm: dat xanh