CTCP Bọc ống Dầu khí vn (PV Coating – mã chứng khoán PVB) thông báo lên tiếng vốn đầu tư quý 4/2019 với thu nhập đạt hơn 352 tỷ đồng, cao gấp 24 lần so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán cũng tăng nhanh lên 253 tỷ đồng tuy nhiên lợi nhuận gộp đạt 98,8 tỷ đồng khi mà cùng kỳ chịu lỗ hộp 14,6 tỷ đồng.

Trong kỳ PVB phát sinh 1,6 tỷ đồng chi phí vốn đầu tư trong đó cục bộ là chi tiêu lãi vay, chi tiêu QLDN cũng tăng cường từ 1,9 tỷ đồng lên gần 11 tỷ đồng trong khi lợi nhuận từ hoạt động khác không đáng kể. Trừ thêm các loại thuế, phí PV Coating ghi nhận LNST đạt hơn 77 tỷ đồng khi mà cùng kỳ lỗ hơn 7 tỷ đồng tương đương EPS đạt 3.571 đồng.

Nhờ kết quả buôn bán khả quan trong quý 4 mà bức tranh cả năm của PV Coating khởi sắc. Lũy kế cả năm 2019 doanh thu tổ chức kinh doanh đạt 383 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ, lỗ 9 tháng được xóa nhờ lợi nhuận quý 4 và LNST cả năm 2019 của PV Coating đạt hơn 38 tỷ đồng tăng 65% so với năm 2018.

Năm 2019 PVB đặt tiêu chí thu nhập 350 tỷ đồng và 12,7 tỷ đồng LNST, theo đó hoàn thành năm 2019 công ty đã hoàn thành vượt 9% mục tiêu về thu nhập và vượt đến 199% mục tiêu về lợi nhuận.

PV Coating (PVB): Quý 4 lãi tới 77 tỷ đồng giúp xóa lỗ 9 tháng đầu năm - Ảnh 1.

È cổ Dũng

Theo Nguồn vốn Plus/HNX


Có thể bạn quan tâm: bds